A h Tineke Nieuwboer 3 17 augustus Diplomazwemmen. Vele ouders waren naar het zwem bad gekomen om de prestaties van hun kinderen te zien. De voorzitter van het zwembad, de heer P Danenbeig, heette in zijn openingswoord allen, doch in het bijzonder mevrouw Swinkels-Ottenbros en de heer J. van der Griend, officials van de KNZB, hartelijk welkom. Diploma A: T Beemsterboer, L. Klaver, A. Bakker, B. Dekker, H. Bakker, A. Pancras, M. Dekker, M. Bruin, Sj. Valk, T Bakker, A. Keet, L. Stoop, P Smit, T Beemsterboer, L. Volkers, A. Bakker. Diploma B: L. Pater, L. Valk, M. Koppes, J. Bruin, T Koppes, B. Bos, J. Schouten, M. Dekker, J. Bakker. 5 september In de gemeenteraadsvergadering van gisteren namen vijf van de elf raadsleden na twintig jaar afscheid. Te weten: wethouder J. Burger en de leden P Groot, H. Tiebie, J. Paarlberg en G.M.F. Lantman. Ze hebben daadwerkelijk medegewerkt aan de vooruitgang van de gemeente. We noemen de ruilverkaveling, riolering in de dorpskernen, bouw van bejaardencentra en aanleg van sportvelden. In Waarland de bouw van een nieuwe school en een dorphuis. 17 september Morgen gaat de heer A. Smeets, wonende te Venlo, zijn tachtigste verjaardag vieren. De heer Smeets, die in oktober van 1911 als hoofd werd aangesteld van de toen nog openbare school in Waarland, heeft voor het dorp grote betekenis gehad. Na de verkaveling van de Slootgaard- en Waarlandspolder heeft men aan de weg tussen de Kerkstraat en Andries Dekkerweg zijn naam verbonden. 30 augustus De gezamenlijke collecte van het fanfarekorps St. Gregorius en de handbalafdeling van Con Zelo, die gehouden is op de eerste kermisdag, heeft een totaalbedrag van f450,- opgeleverd. Ali Mulder trouwde op 30 april 1936 met Alie Stoop, dochter van Gerrit Stoop en Trijn Weel. Ali was loonwerker. Ze woonden in de Speketer (nu: Ringvaartweg 18Hun huwelijk bleef 'kinderloos. 20 november In Warmenhuizen overleed Aldert Mulder, weduwnaar van Alida Stoop, in de ouderdom van 62 jaar. 5 november J. P. Keet en V. van der Gulik vieren samen met hun kinderen Anja, Karin en Johan hun 12^-jarig huwelijksfeest. Uit dankbaarheid was er een gezongen H. Mis in de parochiekerk en daarna gelegenheid tot feliciteren in café Valk. 22 oktober Biedt zich aan als doktersassistente per half november: T. Nieuwboer Slootgaardweg 3 Waarland. Mijn moeder had twee zussen Tine en Zita. Tot haar verdriet emigreerden beiden met hun gezin naar Nieuw Zeeland. Tante Tine was getrouwd met Herman Kamp, die in 1959 geheel onverwacht is overleden, en een gezin met vier jonge kinderen achter liet. Het was heel bijzonder dat ze in 1966 overkwam. De aanleiding was het 25-jarig huwelijksfeest van m’n ouders, maar ze kwam ook om haar 78-jarige moeder, die in een huisje bij Sabinahof woonde, nog te zien. Opa Bakker was inmiddels al overleden. Tante Zita is later ook nog over geweest. Toen duidelijk was dat geen van zijn drie zonen het bedrijf wilden voortzetten, heeft mijn vader de pacht opgezegd en verhuisden mijn ouders in 1970 naar de Gladiolenstraat. Mijn moeder overleed daar in 1988, daarna ging mijn vader naar Sabinahof. Hij overleed in 1995. Ali Mulder 3 oktober Con Zelo heeft Dirkshorn met 5-0 verslagen en dat was de eerste winst op het onlangs ingebruikgenomen nieuwe terrein. De doelpunten werden gemaakt door Henk Dekker Wzn. en door Cor Dekker Czn. 27 oktober De opbrengst van de inzameling voor de Tibetaanse vluchtelingen heeft in de gemeente Harenkarspel in totaal f 2.120,81 opgebracht. Het grootste bedrag werd ingezameld in Waarland, namelijk f 1.012,80.Daarna volgden Tuitjenhorn en Kalverdijk met samen f 664,31 en Dirkshorn met f463,70. 5 november In Waarland werd een bijeenkomst belegd, waarin de mening werd gepeild van de bevolking. Gevraagd werd hoe men stond tegenover de herindeling van de gemeenten. Hoe zeer men het ook zou wensen; het is in de toekomst niet haalbaar dat Harenkarspel zijn zelfstandigheid kan behouden. Eenstemmig was men van oordeel om in de toekomst Harenkarspel, Sint Maarten en Warmenhuizen tot één gemeente samen te voegen. Deze drie met Langedijk erbij: dat werd unaniem afgewezen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 3