Dirkshorn, 30 augustsus 2016. 28 Begin het jaar 2000 was er een overleg tussen de brand- weerleiding en de toenmalige burgemeester E. Huisman over een beroepsondersteuning. De heer Huisman begreep de noodzaak en stemde in met een open sollicitatieprocedure. In september 2002 werd Lammert Klaassens aangesteld. Daarna volgden enkele jaren van professionaliseren en verbeterden het materiaal, de oefeningen, de opleidingen en arbeidsomstandig heden. In 2004 kwam burgemeester Huisman plotseling te overlijden. Kort na zijn overlijden sloeg de bezuinigingsdrift weer toe en wilde commandant Klaassens geen verantwoording meer dragen. Vanaf mei 2006 tot de fusie met de gemeente Schagen op 1 januari 2013 was Herman Mual interim-commandant. telden niet meer mee en dat leidde soms tot veel onbe grip. Ook kwam bij elke brand of ongeval van enige omvang standaard een officier van dienst of een adviseur gevaarlijke stoffen elders uit de regio de taken coördine ren. Er moest gewerkt worden volgens strak geregisseer de werkmethodes en milieunormen, zo ook bij de brand aan de Weelweg 15 op 6 juli 1997. Professionele ondersteuning De verzwaringen werden voor de vrijwilligers naast hun eigen baan inmiddels zo belastend dat professionele on dersteuning noodzakelijk was geworden. Direct na de gemeentelijke samenvoeging in 1990 was al overwogen een beroepscommandant aan te stellen. Harenkarspel koos toch weer voor een vrijwillig commandant, Willem Heman. Ruim een jaar na zijn aantreden werd hij ernstig ziek en Bart Dam nam toen tijdelijk waar. Brandweer Dirkshorn 1997 bij De Weel. Vlnr: Op de wagen: P. Hoogland, J. Duinkerken en P. de Goede, J. vd. Sluis, M. Smit, H. Mual. Achter het stuur: A. Klaver. Voor: E. Holtjer, R. Groen, C. Blokker, A. Agenant. M. Bes, A. de Boer, B. Dam, G. v.d. Werff., J. v.d. Werff. Twee jaar later gaat de brandweer op in de Veiligheids- regio Noordholland Noord en worden ploegchefs en teamleiders aangesteld om de brandweerposten te ondersteunen. Enkele namen Door de jaren heen zijn er vele manschappen en com mandanten bij de brandweer geweest. De meeste vrijwil ligers kwamen voort uit de plaatselijke middenstanders en ondernemers uit de directe omgeving van Dirkshorn waar de kazerne stond. Toen de pieper kwam, waren er ook vrijwilligers uit omliggende dorpen bereikbaar. Enkele Waarlandse brandweerlieden in de periode van 1985 tot 2005 zijn: Adrie Agenant, Jos Groen en Marco Groen. Geraadpleegde bronnen: - Brandweer Dirkshorn, Veiligheidsregio N-H. Noord - Diverse archieven - Nationaal Brandweermuseum - Waarland van Toen, Toendertoid. s

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 28