Huidige digitale pieper. Eerste pieper uit 1984. 25 Eigen alarmontvanger Vanaf 1984 kregen alle brandweerlieden hun eigen alarm ontvanger, oftewel een pieper. Dat was een geweldige vooruitgang, want niemand wilde eigenlijk iets missen. Ieder kon daardoor zelfs buiten de gemeentegrenzen, via een ingesproken alarmbericht, opgeroepen worden om naar de brandplaats te komen. Op de brandweerauto werden mobilofoons en portofoons geïnstalleerd. Via de mobilofoon konden nadere berichten doorgegeven worden voor o.a. politie en ambulance. De mobilofoons en portofoons hadden het nadeel dat ze beperkt bereik baar waren, niet uitwisselbaar waren in andere regio’s en diensten en bovendien afgeluisterd konden worden. Ook met de tweede generatie breedbandmobilofoons, welke in 1989 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn verstrekt, werd dat probleem niet opgelost. Tussen 2005 en 2007 werd landelijk alles vervangen door het nieuwe communicatiesysteem C2000, dat lan delijk uitwisselbaar bereik heeft en beter is beveiligd. De alarmcentrales kregen gaandeweg ook steeds de beschik king over de nieuwste communicatieapparatuur maar moesten vanwege de kosten en efficiëntie steeds meer gecentraliseerd worden. Eerst stond de alarmcentrale in Den Helder, vanaf 1987 in Schagen en vanaf 1996 tot heden in Alkmaar. Deze vernieuwende ontwikkelingen hebben op dit gebied, historisch gezien in een korte periode van ongeveer 25 jaar plaatsgevonden. Brandverslag natuurgeweld Het brandweerverslag van 24 oktober 1992 beschrijft het volgende. Vandaag, zaterdagmorgen omstreeks half tien gaat de pieper. Niet onverwacht overigens want het weer is slecht, er vallen zware regenbuien met hagelste nen en het onweert al geruime tijd. De brandweer wordt opgeroepen voor een blikseminslag in de boerderij van de familie Piet Bruin aan de Roodpannenhuisweg 4 in Brandverslag drukke zondag Zondag 6 juli 1997 was een drukke dag voor de brandweer. Op 7.59 uur moest men al vroeg uit de veren naar een auto op die zijn kop in de sloot lag aan de Breelandsweg in Sint Maarten. Een voorbijganger had de auto ontdekt en alarm geslagen. Bij aankomst bleek dat de bestuurder al gevlucht was en dat alleen de auto geborgen moest worden. Nadat de brandweer teruggekeerd was, kreeg men om 10.13 uur weer een oproep, ditmaal uit Waarland. Aan de Kromme Akker stond een kledingcontainer van Humanitas in brand. De hevig rokende container moest ter plaatse worden opgebroken om de inhoud te blussen. Zowel de inhoud als de container is verloren gegaan. Bijzonder is dat het pand voor tweede keer door de bliksem werd getroffen. Al eerder op 18 juli 1934, woensdagavond omstreeks kwart voor elf (nieuwe tijd, want in Waarland deden ze daar niet aan), sloeg het hemelse vuur op twee plaatsen tegelijk in, waardoor erop dat moment twee boerderijen tegelijk getroffen werden. Een bolbliksem vernielde op 24 oktober 1992 het dak van de boerderij van de familie Bruin aan de Roodpannenhuisweg. Waarland. Daar aangekomen treft de brandweer een hevig geschrok ken familie aan, maar niemand is gewond. De bewoners zijn niet zeker of de (bol)bliksem behalve schade ook brand heeft veroorzaakt heeft. Bij de inspectie in en rondom het pand is een ware ravage aangetrof fen. De bliksem is met veel geweld in de punt van het dak ingeslagen en heeft een gat van een paar vierkante meters gemaakt en de boeidelen ver splinterd. Op diverse plaatsen zijn schroeiplekken aanwezig, elektrische bedradingen ver smolten en de telefoonbedrading is uit de wand gedrukt. Door de luchtdruk is een betonnen lateibalk boven de deur een stukje verplaatst en op verschillende plaatsen in de woning zijn de deuren uit de sponning gedrukt. Na de controle is vastgesteld dat er geen brand meer was. Op 6 juli 1983 besloot de gemeenteraad dat zij zich aansluiten bij regio Kop van Noord-Holland. De bewoners van Harenkarspel konden vanaf dat moment beschikken over één regionaal alarmnummer 02230 22222, dat 24 uur beschikbaar was. Dit alarmnummer is in 1990 veranderd in 06-11 en in 1997 in het internationale alarmnummer 112.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 25