Toendertoid Woord vooraf Inhoud: Woord vooraf 1 Nieuws van vroeger 2 lid: Ons zilveren jubileum 5 Van kazerne naar sanatorium 9 Een allergruwelijkste gebeurtenis 13 ’t Beddesproi van Grietje buur 16 17 Van het lange huis naar de Sloeierd 18 De brand(weer) in Waarland (II) 20 Oplage: 625 exemplaren. 29 Uit het verleden maar niet vergeten 32 Druk: Drukkerij Gerja bv, Waarland. N. Slagter, voorzitter. 1 Correspondentieadres: Bloemstraat 24, 1738 CK Waarland p.kleverlaan@planet.nl Bestuur: voorzitter: Nic Slagter secretaris: Piet Kleverlaan penningmeester: Els Bruin-Danenberg elsbrda@hetnet.nl Jan Houtenbos Werkgroep: Trijnie Agenant-Stoop Els Dekker-Venneker Elly de Jong-van der Fluit Ella Moras-Bakker Ton Wever Het historisch tijdschrift Toendertoid verschijnt twee keer per jaar, onder redactie van Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan; corrector Siem Bakker. Copyright 2016 Voor het overnemen van artikelen of ge deelten daarvan is schriftelijke toestem ming nodig van Waarland van Toen. Dit jaar viert Waarland van Toen het vijfentwintigjarig bestaan en daarom pakken we feestelijk uit met twee afleveringen van Toendertoid. Een gewone aflevering en een speciale editie met als thema de Waarlander kermis. Voor de uitvoering hebben we gekozen voor een iets andere kaft en een nieuwe indeling van de bladzijden. Deze nieuwe lay-out geeft namelijk meer mogelijkheden, zeker in de glossy over de kermis, voor een variatie in tekst en foto’s. Adriaan Klaver schreef een vervolg over branden en brandweer en onze nieuwe gastschrijver Antoon Bruin vertelt, zoals hij zelf zegt, met enige schroom over zijn verblijf in het sanatorium. Er zijn twee interessante en gevarieerde bladen ontstaan, met een totaal van 68 pagina’s. Mocht u opmerkingen hebben dan horen we die graag. Wij wensen u veel leesplezier met deze 49e en 50e Toendertoid. Stichting Waarland van Toen opgericht 7 oktober 1991 Het oudste huis stond aan de Veluweweg Uit het dagboek van Geertje Borst-Zutt (VII) De contributie bedraagt 14,00 per jaar. NL15RABO0155905848 ISSN: 1382.4473 nummer 49 1 november 2016

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 1