VAN HET LANGE HUIS NAAR DE SLOEIERD Piet Kleverlaan Waarland, 1 augustus 2016. 18 Van afstand zag je duidelijk die rondachtige, gelei delijke knik. Opvallend was de regenbak tegen het huisje aan. Vlakbij lag een molensloot, een restant van dat water is daar nu nog achter het huis van Ad Bruin te zien. Beneden waren de bedsteden om te slapen. De zol der was daar niet geschikt voor. Jan Borst over toen: Die ruimte kon in de oorlog wel uitstekend gebruikt worden om tabaksbladeren te drogen voor het maken van sigaretten, merk eigen teelt. De tabaksplanten teelden we in de druivenkassen van m’n tante Geertje Zutt-Borst aan het kanaal Alkmaar-Kolhorn. Weer een woonbestemming De laatste jaren was de leegstaande woning eigendom van Gerard Borst, de jongere broer van Jan. Over die tijd vertelde Jan Borst nog: M’n zoon Gerald had een installatiebedrijf en hij gebruikte het pand als magazijn. Er zou nog wel meer over mijn vroegere woonhuis te vertellen zijn, maar door diefstal is dit niet meer mogelijk. Toen broer Gerard in het ziekenhuis lag vanwege een gebroken heup, sloegen gauwdieven toe en stalen een geldkistje met allerlei interessante papieren. In de loop van de tijd zijn er coniferen om het huis geplant om zo het verval te verbloemen. Bij het definitief worden in 2013 van het nieuwe bestemmingsplan Waarland kreeg de grond weer een woonbestemming. Na de sloop was het toen wachten op nieuwe bebouwing. Het lange huis met links de woning waar Gerard Borst woonde. Dirk Dekker en Betje Blank-Ursem In Toendertoid 40 vertelt mevrouw Marie Dekker- Dekker dat rond 1900 Dirk Dekker met zijn gezin in dat lange huis kwam wonen. Hij was getrouwd met Trijntje Ursem en van beroep tuinder en kolen boer. Veel verdriet moet er in dit gezin zijn geweest. Want in 1916, kort na de geboorte van haar jongste kind, stierf Trijntje Ursem. En vijf jaar later over leed vader Dirk Dekker. De achtergebleven acht kinderen zijn toen bij familie thuisgehaald. Uit het bevolkingsregister blijkt dat Aafje Dekker, geboren in 1914, al eerder bij de familie Blank was gekomen. Kwam men toen vanaf buur Van der Fluit met huisnummer D 60 (of nu Veluweweg 47) dan werd het eerste deel van het huis bewoond door de familie Dekker. Het stond echter na het over lijden van vader Dirk niet lang leeg. Want in augustus 1921 kwam de weduwe Betje Blank- Ursem, een schoonzus van Dirk Dekker, met haar kinderen Cor en Arie Blank én pleegdochter Aafje Dekker in het lange huis wonen. Haar dochter Betje was al eerder naar Waarland gekomen. Zij was getrouwd met Tinus Bruin, de vrachtschipper. Het zal in dit gezin geen vetpot zijn geweest. Er was geen weduwe- en wezenvoorziening; haar jongens moesten het verdienen. Maar waarschijn lijk zal schoonzoon, schipper Tinus, haar met enige regelmaat geld hebben toegeschoven. n de gemeente Harenkarspel werden tussen 1882 en 1922 huisnummerlijsten bijgehouden. Aan de hand hiervan kan met een grote mate van zekerheid vastgesteld worden, dat dit lange huis gedurende vele jaren door drie gezinnen bewoond werd en dat het meer dan 130 jaar oud was. Op de huisnummerlijst van 1921-1922 staan bij de num mers D 64, D 65 en D 66 de volgende bewoners: D. Dekker/C. Blank, P. Kant en P. Meester. De doorhaling bij D. Dekker wijst erop dat C. Blank de nieuwe hoofdbewoner was geworden. M.' ’’'..A,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 18