HET OUDSTE HUIS STOND AAN DE VELUWEWEG N. Slagter 17 De familie Borst Het oude huis, op de hoek Veluweweg-Hogebrug- weg, herbergde een rijke historie. Oorspronkelijk was het tuindershuis groter. De laatste eigenaar was Gerrit Borst. Hij trouwde in 1927 met Jansje Schuijt. Eén van hun kinderen was Jan Borst en hij vertelde in 2007 enkele bijzonderheden over dit markante pand: de hele woning was maar liefst 24 meter lang en kon daardoor in delen bewoond worden. Zo hadden hier, tot ruim zestig jaar geleden, regelmatig drie gezinnen een onderdak. Onder hen waren Jan Zutt en zijn vrouw Corrie Dekker die na de oorlog enkele jaren hun intrek namen in het achterste gedeelte van het huis. Hun oudste kinderen zijn daar geboren. Jan Borst was jarenlang de beheerder van Waarlands Dorpshuis. Onbewoonbaar verklaard In 1955 werd de woning onbewoonbaar verklaard. Dat betekende dat de woning onttrokken werd aan het woonbestand en niet meer bewoond mocht worden. De eigenaar ontving als tegemoetkoming voor krot- opruiming een premie van f600, -. Als gevolg van de onbewoonbaar verklaring, mocht de familie Borst ernaast een nieuwe woning bouwen waarvoor een premieregeling gold. Zo rond 1956 was het nieuwe huis klaar (nu: Veluweweg 60). De bouwsom was destijds f 14.000,- en daarnaast kreeg de familie Borst nog een premie. Voor het gezin was dat een hele vooruitgang. Een nieuw huis met aparte slaapkamers was zeker een hele verbetering want hun oude woning had nog vier bedsteden. Daarna verhuisde dit gezin naar de woning aan het kanaal waar zich nu de camping De Luwe Stek bevindt. Jan Borst wist nog een bijzonderheid: vanwege het feit dat de woning in delen gesplitst kon worden, was het zeer geschikt voor noodopvang, zoals voor evacués. Maar krotopruiming of niet, het oude huis bleef er staan. Jan Borst wist nog waarom de sloop toen niet doorging: door een slimmigheid van de toenmalige wethouder, kon het voormalig huis blijven staan. Van toen af aan gebruikten we dat als schuur en berging. Van alles en nog wat kreeg er zijn plaats, zoals aardappelen en kool. En ook voor de opslag van kisten en koolkratten. Na de onbewoonbaar verklaring is het pand grondig veranderd. Aan de kopse kanten zijn stukken gesloopt, want oorspronkelijk was het huis immers 24 meter lang. Zo ging er aan de voorkant vier meter af. Ook bij de achterkant verdween een flink stuk; dat weggehaalde gedeelte was destijds een soort bijkeuken. Tabak telen Van het oorspronkelijke huis is het volgende nog be kend. Zo was het dak een zogenaamd wolvendak. u naast Veluweweg 60 een nieuw woonhuis verrijst, verdwijnen zo langzamerhand de herinneringen aan waarschijnlijk het oudste huis van Waarland. Aan het oog onttrokken door een rij hoge coniferen trotseerde het jaren van leegstand en verval. Totdat in 2013 de sloophamer toesloeg en er een open plek in het straatbeeld ontstond in afwachting van een nieuwe bestemming. De familie Borst. Vlnr: Truus, Annie, moeder Jansje Schuijt, vader Gerrit, Jan. Voor: Gerard.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 17