EEN ALLER GRUWELIJKSTE GEBEURTENIS Piet Kleverlaan Dirk Busker Jacob Stoop runde het café. 13 In de Enkhuizer Courant heeft in 1881 twee keer een bericht gestaan over een vermeende moord in Waarland. De rechtbank heeft destijds geen dader kunnen vaststellen, maar wel de schijn van een gewelddadige dood geconstateerd. Van verschillende verhalen en verklaringen die in het verleden in Waarland de ronde deden, is in dit artikel nagegaan wat er wel en niet van klopt. Er is heel wat opgehelderd, maar de uiteindelijke waarheid is nog altijd niet bekend. late uurtjes aan de tap wel eens iets gezegd over een moord. Een moord die in het huis van Jaap Bruin aan de Kerkstraat had plaatsgevonden. Maar de café-bezoeker van toen zal zich waarschijnlijk de volgende morgen afgevraagd hebben: was het waar wat Jacob vertelde of verzon hij het ter plekke? Ook anderen hoorden erover vertellen. Binnen de familie Piet Bruin-Jong bijvoorbeeld was het verhaal ook bekend. Piet Bruin was vrachtschipper en had samen met Jan en Jacob Stoop drie bunder land in de Bleekmeer. Wanneer ze daar werkten, zaten ze onder koppiestoid in de Muizeboet. Toen het op een keer een poosje stil was, zei Jan tegen zijn broer: Jacob, zeg jij maar eens, is het waar van die moord? Een moeizame zoektocht Met de teruggevonden aantekening begon in 2003 een moeizame zoektocht. Digitale toegang tot historische kranten was er toen nog nauwelijks. De eerste vraag was: in welk jaar is dit meisje overleden? Het moest vóór 1921 zijn, want in januari van dat jaar stierf A.K. de Jong, een zoon van Teunis de Jong, de kastelein van De Tortelduif en een belangrijke bron van het beruchte verhaal. De naam en datum van het overlijden van dit meisje moesten te vinden zijn bij de overlijdensaktes van Harenkarspel. Er is toen gezocht naar: een meisje van ongeveer twaalf jaar oud e weduwe Stoop had vanaf 1924 een café annex kruidenierswinkel tegenover de r.k.-kerk in Waarland. In 1950 namen haar zoons Jacob en Gerrit de zaak over. De laatste bestierde de winkel. Jacob werd de kastelein en had daarnaast samen met zijn broer Jan een tuindersbedrijf. Jacob kon luisteren, maar ook heel goed vertellen. Zo heeft hij in de Tijdens een H. Mis Pater Jongkind, geboren in 1907 aan de Oostkade en tot priester gewijd in 1934, werd in 1992 lid van Waarland van Toen en woonde toen in België. Wanneer hij onze Toendertoid had ontvangen, belde hij daarna regelmatig naar ons toenmalig bestuurslid Jeanet Stroet. Hij sprak dan uitgebreid over zijn jeugdherinneringen. Ook herinnerde Jeanet zich dat pater Jongkind over die nare gebeurtenis aan de Kerkstraat heeft verteld. Achteraf is het jammer dat Pater Jongkind, overleden in 2000, zijn herinneringen niet op papier heeft gezet. Jacob Stoop, de familie Piet Bruin-Jong en Pater Jongkind waren niet de enigen die van deze gebeurtenis afwisten. Begin jaren zestig heeft ook Dirk Busker met zijn kleinzoon Joop Zutt hierover gesproken. Joop, op jonge leeftijd al geïnteresseerd in de geschiedenis van Waarland, maakte toen al aantekeningen. Hij vond ze in 2003 terug: Tijdens een kerkdienst is een twaalfjarig meisje vermoord in de woning, waar nu de familie Bruin-Koning aan de Kerkstraat woont. A.K. de Jong heeft dit ooit op zijn sterfbed verteld.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 13