7, Foto van Tiny Bos uit 1958. Bewijs van ontslag uit militaire dienst. Warmenhuizen, 28 juli 2016. 12 Een tientje van de rozenkrans Het was regel dat men de laatste maand in een blokhut in het bos kuurde. Daar ik hand- en spandiensten verleende voor de Moeder Overste, zuster Nativita, bleef ik in het hoofdgebouw. Op een zondag kwam zuster Nativita naar mij toe en zei: Wat ik nu heb meegemaakt, raadje nooit. Ik vroeg wat is er aan de hand? Ze antwoordde: Ze gaan toch met een taxi naar Utrecht en jouw beste vriend is er ook bij. Je weet wel wie? Ik zei toen: Ik heb heel wat vrienden, dus ik weet niet wie. Ze was boos en deelde me mee: Morgen kunnen ze de koffers pakken en vertrekken. Ik wist haar te kalmeren dat ze het besluit van vertrekken zou omzetten in een laatste waarschuwing. Ik dacht bij mezelf als ze een week eerder dit ontdekt had, was ik er zelf ook bij geweest. Ik was namelijk die week daarvoor tezamen met mijn vriend Nico bij zijn ouders op bezoek geweest in Utrecht. Verder kon ik het uitstekend met Moeder Overste vinden. Ze had voor mij tijdens haar bezoek aan Lourdes een speciale rozenkrans meegebracht. Ik kreeg die maar ik moest haar beloven iedere dag een tientje te bidden. Ik zei: Dat red ik niet, ik wil wel beloven de rozenkrans iedere dag bij me te dragen. Dit laatste is mij ook niet gelukt. zond in militaire dienst was gekomen met een dergelijke brief werd afgedaan. Ook dat ik na mijn ziekbed van achttien maanden na het ontslag van de militaire dienst er financieel niet beter van was geworden. Gedurende een jaar kreeg ik een uitkering van de ziektewet, van wege mijn korte dienstverband bij JPB, en daarna niets meer. Van het ministerie kreeg ik achteraf, van novem ber 1958 tot en met april 1959, een bijdrage van f 60,97 per week. Dit werd afgebouwd naar 10% tot eind 1963. Het was geen geweldig bedrag maar het hielp wel. Zoals mijn baas Jan Beemsterboer altijd zei: Van kleine slokjes kun je ook dronken worden. Met dank aan Vooraf aan mijn Middelbare Handelsdagschool in Alkmaar heb ik drie jaar in Medemblik bij de fraters van Tilburg op kostschool gezeten. Ik heb daar goed onderwijs gehad en mijn diploma Mulo A gehaald. Daar merkte ik dat het onderwijs in Waarland tijdens de oorlogsjaren niet al te best was. Aan het grondpersoneel van Onze-Lieve-Heer heb ik veel te danken. Want dankzij de fraters van Tilburg uit Medemblik en de nonnen Dominicanessen uit Berg en Bosch is er toch nog wat van mij terechtgekomen. KONINKRIJK DER NEDERLANDEN BEWIJS VAN ONTSLAG GEWOON DIENSTPLICHTIGE - In de laatste maand werd ik nog verliefd op een leerling- verpleegster, Anneke uit Haaksbergen. Na mijn sanatoriumtijd ben ik bij haar thuis geweest. Het was gedurende de paasdagen. In het dorp werd een geweldig paasvuur ontstoken en bij haar thuis stond een grote schaal met eieren op tafel. Hiervan mocht ieder eten, zoveel ie wilde. Het jaar in het sanatorium is redelijk snel voorbij gegaan. Helaas kon ik toen niet aanwezig zijn op de bruiloft van broer Jan, broer Tinus en zus Emma. Tijdens mijn ziekte heb ik ook mijn moeilijke dagen gehad, maar daar wil ik verder niet over uitweiden. In Hoorn Na mijn ziekte mocht ik in mei 1959 gaan werken bij garagebedrijf Jac. Beemsterboer in Hoorn, dat door JPB was overge nomen. Ik had een goed kosthuis bij een weduwe met twee kleine kinde ren. Tijdens mijn verblijf in Hoorn heb ik Tiny Bos, mijn toekomstige vrouw, ontmoet. Ze werkte toen in het St. Jans Ziekenhuis. Tiny had in het ziekenhuis in Alkmaar, in de periode toen ik daar verpleegd werd, haar opleiding gevolgd tot ver pleegster. Een lieve zorgzame vrouw, met wie ik al meer dan 53 jaar getrouwd ben. Zoals Johan Cruijff altijd zei: Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Tot 1 januari 1962 heb ik met heel veel plezier op het kantoor van dit garagebe drijf gewerkt, met name met Klaas Meijer. Daarna werd ik vertegenwoordiger bij JPB in de Noordoostpolder. Ik verhuisde naar Emmeloord. Tiny ging mee en vond een baan als verpleegster in het Dr. Jansen Ziekenhuis. Ik verbleef toen in pension Eshuis en Tiny woonde in het flatgebouw Het Anker. In die tijd was samenwonen geen optie. 55 L. Form. 13959 1 OKTOBER wegens G E B R EK EH BRUIN,Antonius. Model 44 164 Dienstplichtbeschikking UIT DE DIENST ALS VAN DE LANDMACHT uitgereikt aan ,9.5.9. 19 met ingang van geboren. 6 .“««1 iJl6. die 24 Nov. ENlAJNTlENDt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 12