Cor de Waard en Truus Smit. Veluweweg 38c. 5 Bruidspaar betrekt zelfgebouwde woning. In 1954 werd hij voorzitter van de ouder- commissie; vervolgens voorzitter van de plaatselijke LTB en de Boerenleen bank. Verder was hij ook bestuurlid van de Noordermarktbond en werd hij in 1965 vice-voorzitter van deze veiling in Noordscharwoude. Hij was betrokken bij de oprichting van de KBO, waarvan hij de eerste jaren ook de voorzittersha mer hanteerde. 19 november In de kerk van de H. Wulfram zegende pastoor Breedveld het huwelijk in van Truus Smit en Cor de Waard. De bruid is jarenlang actief speelster in het eerste van Con Zelo handbal. Ook was ze leidster van de Rakkers. Haar bruidegom is voor Con Zelo geen vreemde. Vaak bracht hij de meisjes met een busje weg. Niet zo ver wonderlijk dat het bruidspaar tijdens de receptie namens de handbal toegesproken werd door Corrie Bakker. De bruide gom, werkzaam bij D. van der Gulik, heeft in zijn vrije tijd een eigen woning gebouwd. 14 december Het hoogheemraadschap der Uitwate rende Sluizen voor Kennemerland en West-Friesland geeft aan het gemeente bestuur van Harenkarspel een subsidie van f 19.821,82, d.w.z. 20% van de totale kosten, voor de restauratie van de Waarlandsmolen. De beslissingen op de subsidieverzoeken aan het Rijk en de provincie Noord-Holland mogen begin januari a.s. worden tegemoet gezien. Voorwaarde is echter dat deze molen in een zodanige staat van onderhoud zal worden gehouden dat deze door het hoog heemraadschap kan worden gebruikt ten dienste van de seingeving voor de bemaling. Wanneer het waterpeil in de boezem te hoog dreigde te worden, gaf de Waarlands- molen het sein aan andere molens in de omgeving om te stoppen met malen. Over dag werd in één van de wieken een vlag gehesen en ’s nachts en bij mist een lamp. J. Bakker en N. Bakker-Tesselaar vierden op 6 november met hun kinderen Kees, Annelies en Joep hun koperen huwelijks feest. De H. Mis was om 19.30 u en de receptie om 20.30 u. in café Valk. 30 november Vandaag is het precies 12^ jaar gele den dat Herman Stam uit handen van monseigneur J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, in de kathedraal St. Bavo de priesterwijding ontving. Op 30 december was er feest in hun eigen café De Posthoorn. C. L. Valk en G. Valk-Kruijer vierden met de kinderen Loek, Sjaak en Kitty hun koperen bruiloft. Op 4 december vierden G. Smit en R. Smit van Welbergen, wonende aan de Westkade 16, met hun kinderen: Stella, Ineke, Greetje en Karin hun 12^-jarig huwelijksfeest. In 1977 schreef m’n vader in de W4 een reeks artikelen over de geschiedenis van Waarland. Twee jaar later zijn deze gebundeld in het boekje Waarland van Toen. In 1992 heeft de Stichting Waar land van Toen de eerste Toendertoid aan m’n vader uitgereikt. Een man die zijn sporen heeft verdiend voor ons dorp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 5