Cees Jansen en Agatha Zut. Arie Zutt en Geertje Busker. 4 9 september B W van Harenkarspel heeft een bouwvergunning verleend aan de heer J.Th. Doodeman uit Amsterdam voor het bouwen van een bedrijfsschuur aan de Hogebrugweg. Het koelhuis is gesloopt in 2013. Op deze plek staat nu een woning (Hogebrugweg 2e). In Toendertoid 37 is aandacht besteed aan hun gouden huwelijksfeest. In dit nummer leest u een stukje genealogie van de familie Jansen. Op 7 augustus 1752 werd in de r. -k. kerk van ’t Veld gedoopt: Joannes uijt de Slootjert, zoon van Jan Michielse en Maart Jans. Deze Joannes of Jan Jansz. trouwde met Trijntje Jans Dilhof. Ze gin gen wonen in de Slootgaard, nu: Sloot- gaardweg 41. Verder bezat Jan Jansz. nog twee boerderijen en 54 bunder land. Jan Jansz., voor de burgerlijke stand Jan Jansen, overleed in 1824 en hij is de stamvader van de Waarlandse familie Jansen. De bruidegom, Cees Jansen, geboren op 22 april 1885, is een achter kleinzoon van Jan Jansen. Jan Zutt schrijft: M’n vader Arie Zutt (1903-1996) werd geboren in Waarland bij de houten Hoge brug. In 1936 trouw de hij met Geertje Busker en nam toen het tuinbouwbedrijf van z’n vader over. Al op jonge leeftijd had hij een brede belangstelling voor het wel en wee van ons dorp. In 1926 werd hij lid van het kerkkoor en hij heeft dat zestig jaar lang volgehouden. Hij volgde met succes een cursus Spreken in het openbaar. Op 2 oktober 1913 is de veiling Noor- dermarktbond opgericht. Hierbij is sta tutair vastgelegd dat het bestuur wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen uit Noord-Scharwoude, Heerhugowaard, Waarland, Oudkarspel en Sint Maarten. 26 oktober Tijdens de bestuursvergadering van de Noordermarktbond te Noord-Scharwou- de is de heer A. Zutt uit Waarland tot vice-voorzitter gekozen. 12 oktober Er is een bouwvergunning verleend aan H. Danenberg Pzn. voor een huis aan de Andries Dekkerweg 5. 15 oktober Gisterenmorgen vond in de H. Wulfram- kerk de huwelijksinzegening plaats tussen Corrie Schuijt, heroendo bij het kath. Meisjesgilde, en Wim de Groot uit Heerhugowaard. Op het kerkplein had den de meisjes van haar groep en die van Marjan Groot een ereboog gemaakt. Annemarie Jongkind knipte de laatste hindernis door, zodat het bruidspaar het kerkgebouw kon betreden. Pastoor Jac. Breedveld zegende het huwelijk in. De bruid heeft vijf jaar lang gewerkt voor de jeugd. 21 oktober Morgen wordt aan de raad van de ge meente Harenkarspel voorgesteld om een krediet van f 280.975,- beschikbaar te stellen voor de bouw van vier loka len voor de St. Janschool op de hoek Volleringweg-Hoebelaan. Deze zullen dienen voor huisvesting van de klassen welke in de houten noodschool en in het Jeugdhuis zijn ondergebracht. De vier lo kalen maken deel uit van de toekomstige 10-klassige school. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 4