NIEUWS VAN VROEGER de tweede helft van 1965 Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan Cees Groen en Wil Rietveld. Veluweweg 38b. 3 In het Auschwitz-proces kregen zes oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog levenslang wegens massa-moorden of medeplichtigheid hieraan. Velen van ons werden hierbij weer herinnerd aan die gruwelijkheden. Het Waarlands nieuws ging over geslaagden, jubilea, woningbouw en verenigingsactiviteiten. Er is een selectie gemaakt uit het Noordhollands Dagblad Alkmaar en omgeving. Bij enkele berichten staat in cursief een aanvulling. Waarlander bouwt in korte tijd zijn eigen woning. 24 juli Bijgestaan door enkele colle- ga-timmerlieden en vrienden is de jonge timmerman Cees Groen (22 jaar) bezig met de bouw van zijn eigen woning aan de Veluweweg. Ze zijn van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan het werk om zo moge lijk in de bouwvakvakantie een riante bungalow te bouwen. De firma David van der Gulik Zonen, waar Cees Groen werkt, heeft een eigen ontwerp gemaakt van deze woning, die voldoet aan de eisen van een Bogaers-woning en deze kan binnen acht werkdagen wor den neergezet. 26 juli Verkoop van vier bouwpercelen aan de Jonkerstraat: A. Stamf 3.960,- PJ. Kok f 3.712,50, P. Hoedjes f 3.692,70 en W.Th. Dekker f 3.019,50. Nu de nummers: 34, 28, 24 en 12. 20 augustus Te groot voor de draaimolen, te klein voor een pilsje. Kapelaan E. Karregat opperde enige maanden geleden de gedachte om met jongeren van veertien tot zeventien jaar tijdens de kermisdagen een trip te maken naar een bosrijke omgeving. Deze sug gestie vond bij veel ouders bijval en ook veel jongeren waren opgetogen over de plannen. Zondagmorgen vertrekken vijf tig jongeren met een touringcar naar de jeugdherberg De Enk te Zeist. In juli slaagden aan het Petrus Canisius te Alkmaar voor Gymnasium-B o.a. B. Th. Jaspers en voor HBS-A: Martin Pater en Nico Tesselaar. De bruidegom is geboren in 1896 en de bruid, dochter van Andries Dekker en Betje Leek, in 1903. Veertig jaar geleden gingen ze wonen aan de Kerkstraat 51 in het huis van de ouders van de brui degom. Freek en Agie kregen zeven kin deren, waarvan er één op jonge leeftijd overleed. Op 9 juli vierden Freek van Schagen en Agie van Schagen-Dekker hun 40-jarig huwelijksfeest. 4 september Dinsdag 7 september gaan aan de Veluweweg 8 de vlaggen uit. Het echt paar Cees Jansen en Agatha Zut zijn dan 55 jaar getrouwd. De bruidegom werd geboren in Waarland en de bruid in de Moerbeek. Samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen zullen ze dit huwelijksfeest vieren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 3