Woningschaarste treft nieuwe kapelaan Mook, 13 augustus 2015. 29 Bron: Bisschoppelijk Archief Haarlem- Amsterdam. De naam van de krant is niet bekend. Uithoorn - De nieuwe kapelaan van de parochie van het H. Sacrament zal zijn komst naar Uithoorn, woensdag j. 1., niet licht vergeten. De woningschaarste bleek n. 1. ook een probleem voor kapelaans te vormen: er was nog geen woon ruimte beschikbaar in Uithoorn voor de met ingang van 3 sept. naar Uithoorn overgeplaatste kapelaan H. A. Stam. Een goed kapelaan is echter niet gauw uit het veld geslagen. Een tent, compleet met mus kietengaas,was gauw gevonden en sinds woensdag middag resideert kapelaan Stam in de tuin van de pastorie aan de Johan van Oldenbameveldtlaan. Een bord Dependance Pastorie verwijst een ieder naar de tent van de vindingrijke kapelaan. Door de onverwachte komst van de eerste kapelaan van de parochie van het Allerh. Sacrament wordt naar oplossing van het huisvestingsprobleem gezocht. Naar het onderwijs Intussen had Herman al enige tijd een relatie met onderwijzeres Toos Kloos ter, die hij als leidster bij de Haarlemse gidsenbeweging had leren kennen. Per 1 december 1968 is hij uit het priesterambt getreden. Ter voorbereiding van zijn nieuwe bestaan studeerde hij al voor het Onderwijzers-Staatsexamen, een inspan ning die hem op 19 juni 1968 de Akte van Bekwaamheid als Onderwijzer ople verde. In hetzelfde jaar, op 18 december, trouwden Herman en Toos in Bergen. De celebrant was professor dr. Remigius Cornelis (Kees) Kwant, augustijn en een neef van Herman. Het was een trouwerij zonder veel ophef, volgens Riek Stam, Hermans zuster. Ik had er geen moeite mee, er traden er zoveel uit in die tijd. Ik geloof niet dat onze ouders - ze waren al ver in de zeventig - zich er toen nog druk om hebben gemaakt. Het pasgetrouwde stel koos voor een werkkring in Suriname, waarheen ze nog op de dag van hun trouwen per vracht boot zijn vertrokken, met financiële steun van het bisdom voor Herman, aldus zijn vriend Piet Noordstrand. Stam daar twee jaar kapelaan is geweest. Dit klopt, want per 8 augustus1967 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie H. Urbanus te Nes aan de Amstel. Tevens gaf hij hier godsdienstlessen aan diverse scholen. Een goede bekende van hem was hier al eerder kapelaan geweest: voor Jan Zutt was deze parochie zijn eerste aanstelling (1957-1959). Het vervolg Over het verblijf in Suriname, de terug keer in 1974 met zijn gezin in Nederland en zijn laatste jaren in Waarland leest u in de volgende aflevering. Met dank aan Manon Stam, To Stam- Klaver, Riek Stam, Piet Noordstrand, Floor Twisk. In de volgende aflevering worden de bronnen vermeld. Op 10 december 1966 werd in zijn standplaats Uithoorn de nieuwe kerk aan het Potgieterplein ingewijd door bisschop Zwartkruis. In een kort historisch over zicht van de parochie staat vermeld dat pastoor woonde in een flatgebouw. Een woning voor kapelaan Stam was er ook nog niet. De eerste nachten heeft hij gesla pen in een tent, wat voor hem geen enkel probleem vormde, aangezien hij ervaring genoeg had opgedaan bij de vele zomer kampen van de jeugdverenigingen. De plaatselijke krant kreeg er lucht van. Op een wat onscherpe foto is toch Herman herkenbaar, goedlachs, met alpinopet en sigaar, gezeten voor zijn tentje, roerend in een pan. Op 30 november 1965 was het precies 12^ jaar geleden dat Herman Stam tot priester werd gewijd. Zijn vriend Piet Noordstrand was erbij toen dit jubileum werd gevierd. Hij herinnert zich nog een andere re den waarom Herman op onderdak moest wachten. In Uithoorn was hij niet zo welkom, de pastoor had geen bed voor hem. Dus Herman heeft toen geslapen in z’n tent. Dit vertelde hij toen hij bij ons op be zoek kwam in Alphen aan de Rijn. Hij nodigde ons toen uit om op zijn koperen priesterfeest te komen. Ik heb daar reuze genoten. Er waren veel Waarlanders van de jeugdbe weging. Marie Kuijs-Zutt heeft nog gezongen. I Kapelaan Herman Stam, ca. I 1965. Archieffamilie Stam.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 29