27 Bron: Archief Familie Stam. De naam van de krant is niet bekend. jeugdhuis. Er was grote tevredenheid en dank van de neomist. Ook de parochianen vonden dit priesterfeest zeer geslaagd. Op 14 augustus 1953 werd Herman Stam benoemd tot kapelaan in Den Burg op Texel. Verder schrijft Arie Groen over de pries terwijdingen van Jan Zutt op 15 juni 1957 en van Kees Bruin op 1 april 1967. de onderwijzers: Wat zou eigenlijk zwaar der zijn: het beluisteren van een preek of een uur lang achter een bal aanrennen? De reactie - overigens niet vrij van ge ringschatting - kwam prompt. ’Had dan niet gerookt’, zei dominee Waardenburg, ’ik heb de ganse dag gevast’. Men was het er tenslotte wel over eens, dat men het experiment nog eens wil herhalen. De ’Goed-Zo-Actie kan op een giro- bijschrijving rekenen van f138, bijeen gebracht door een veelkoppig publiek dat een kwartje per persoon had betaald. Opvallend is hoe breed hij op Texel werd gewaardeerd, wat onder meer blijkt uit de aanwezigheid van wel drie dominees en de woorden van burgemeester De Koning: uw samenwerking getuigde van diepe menselijkheid. Algemeen wordt uw vertrek betreurd, want ook bij tal van andersdenkenden verwierf u bijzondere vriendschap. De burgemeester vermeldde nog extra wat Herman had gedaan als lid van het vluchtelingencomité. Uw manier van helpen heeft ons diep getroffen. Voor de leidsters, gidsen en kabouters liet hij als tegenprestatie voor alle dank een soort erfenis achter: een projectie-apparaat met diverse filmstrips. Bij de afvaart van de boot deden zijn gidsen en drumband hem uitgeleide. Parochie Halfweg Zijn inzet voor de jeugd en de daarmee gepaard gaande praktische werklust kenden geen grenzen. Ook in Halfweg- Zwanenburg zorgde hij voor een al even zeer bloeiende drumband. Toen er eens een tramremise moest worden omge bouwd tot jeugdhuis, hanteerde hij daar bij zelf met verve de hamer. Bij allerlei gelegenheden wist hij, zoals hij ook al in Waarland gewend was geweest, de stemming onder het jeugdige publiek er goed in te houden door op te treden met zijn eigen poppenkast en met de buiksprekerspop Cees. In de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Halfweg heeft hij drie jaar en één maand gewerkt. Bij zijn afscheid dankte pastoor Verbeek hem niet alleen met een flinke buidel voor het vele werk dat hij had verzet maar ook voor diens gezelligheid in de pastorie. Na diverse sprekers en optre dens van een jeugdige balletgroep en een kinderkoor, kwam, aldus de krant, de klap op de vuurpijl: het toneel propvol Hoofddorp Na een geestelijke inleiding hield kapelaan H. Stam zijn aandachtig gehoor enige uren in zijn ban door verschillende voordrachten en conferences. Kapelaan Stam is in staat gebleken met een minimum aan hulp middelen zeer veel te bereiken. Zijn mimiek en actie toverden de rijkste de cors in een overigens kale ruimte. Mo menten van schrik volgden op momen ten van vrolijkheid en spanning. Ook in het buikspreken toonde de kapelaan zich een meester. Het bezigen van een pittig westfries dialect gaf nog een aparte bekoring aan zijn optreden. Kapelaan op Texel Als eerste standplaats kreeg Herman in augustus 1953 de parochie H. Johannes de Doper te Den Burg op Texel aangewe zen. Tot zijn taakgebied behoorden drie bijkerken: Oosterend, Den Hoorn en De Koog. Uitgaande van de stelling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, bouwde hij een bloeiende gidsenbeweging op. Muzi kaal als hij was, riep hij tegelijk hiermee de Margarethe Sinclair Band in het leven, een wijd en zijd bekend geworden band. Toen er in Waarland zo gauw geen fan fare beschikbaar was voor de intocht van de neomist Jan Zutt op 15 juni 1957, kwam Herman Stam met deze band de intocht opluis teren. Aan zijn ervaringen met de jeugdbeweging in Waarland heeft hij tijdens zijn jaren op Texel maar ook daarna een enthousiaste voortzetting weten te geven. Hoe graag hij ook zijn werk op Texel deed, in september 1957 moest hij in opdracht van het bisdom afscheid ne men. De jeugd zag kapelaan Stam liever niet gaan, maar wanneer de bisschop beslist, hebben wij te gehoorzamen, aldus kapelaan Stam. De krant noemt als blijk van waardering door kabouters en gidsen de aanbieding van een volledige rooktafel. Wat dit pre cies heeft ingehouden, is niet bekend. Wel is het een feit dat hij toen al méér rookte dan voor zijn lichamelijke conditie goed was, wat te lezen is in een bijzonder voetbalverslagje in Het Vrije Volk van 15 mei ’57. Onder de kop Predikanten en pastoors samen in één elftal opent de ver slaggever met een uitspraak van kapelaan Stam, één van de spelers uit het team van predikanten, pastoors, kapelaans en ouder lingen, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 27