Ra -F'M Zijn priesterwijding Zaterdag 30 mei 1953 ontving Herman Stam samen met 19 medestudenten van Warmond in de kathedraal St. Bavo de priesterwijding uit handen van monseig neur J. P. Huibers, bisschop van Haarlem. In de krant van maandag staat een verslag van de gebeurtenissen in Waarland. Gisteren deed H. Stam zijn eerste plechtige H. Mis, in aanwezigheid van kapelaan Vriesekoop. Het koor, o.l.v. Jan Zutt Jzn. zong de vierstemmige mis Sancti Trinitatis van Hubert Cuypers. ’s Middags was er een receptie in het Jeugdhuis. De feeste lijkheden werden afgesloten met een plechtig danklof. Arie Groen schreef in 1981 het boekje De geschiedenis van de parochie van de H.Wulfram. Hierin besteedt hij ook aan dacht aan de voorgangers van Herman Stam: zijn heeroom Aldert Stam, Piet Jongkind en Jan Bakker. Verder noemt hij ook pater Gerrit Wester. Beknopt, maar toch wat persoonlijker dan de krant destijds heeft hij aandacht voor de fees telijkheden rond de wijding van Herman Stam. Om zeven uur ’s avonds was er een luisterrijke intocht, waarna een plechtig lof. Zondags om negen uur was de eerste H. Mis,’ s middags om drie uur een zeer geslaagde receptie en om vijf uur plechtig lof. Daarna was er een groot feest in het in de vier theologie-jaren diepgaande ge sprekken. Voor wie dat wilde, en Herman Stam was er zo één, was er ook volop gelegenheid om mee te doen aan toneel en cabaret. Er werden ook voorstellingen buitenshuis verzorgd, bij voorbeeld voor patiënten in sanatoria. Men mocht cor responderen met het gezin thuis, radio luisteren en de actualiteit volgen in de krant. Dit alles echter wel volgens de strenge huisregels. Wie de regels over trad, werd beschouwd als iemand die na de beperkingen van het kleinseminarie de grotere vrijheid van Warmond niet aan kon. Hij moest het seminarie verlaten. De dagelijkse Leefregels - een wel heel korte versie van het tien bladzijden tellende Reglement - zijn hier heel duidelijk over. In de tijd van Herman Stam en Jan Zutt telde dit grootseminarie nog ongeveer 160 studenten, 12 professoren en even veel personeelsleden. In 1967 is de pries teropleiding verplaatst naar Amsterdam. Grootseminarie Warmond Aangezien Herman in 1953 tot priester is gewijd, op 27-jarige leeftijd, heeft hij de twaalf jaren van opleiding, waarvan de laatste zes op het grootseminarie in War mond, zonder onderbreking of vertraging doorlopen. De studie aan het grootsemi narie omvatte in grote lijnen twee jaar filosofie en vier jaar theologie, studies die in twee gebouwen waren ondergebracht, resp. het Philosophicum en het Theologi- cum. Na de twee jaar filosofie volgde een inwijdingsritueel dat bestond uit het aan brengen van de tonsuur of kruinschering door de bisschop als teken van toewijding aan God en het kerkelijk ambt. Vanaf dat moment was de kleding die van de kleri kale stand: in het zwart met wit boord. Een groot verschil met Hage- veld was, dat in Warmond elke student zijn eigen kamer had. Geen chambrette meer op een grote zaal, maar voor iedereen een bescheiden privé-ruimte. Per jaar kon een andere kamer worden toegewezen. Herman Stam had in het studiejaar 1947-1948 kamernummer 116, het jaar daarop 106. Een ander verschil was hier de meer per soonlijke omgang met een be duidend kleiner aantal profes soren. In die zes jaar passeerde naast de hoofdvakken theologie en filosofie een diversiteit aan andere vakken zoals liturgie, kerkgeschiedenis, bijbelweten schap, Hebreeuws, kerkelijk recht, ethiek en geloofsleer. Filosofiegeschiedenis heeft hij gevolgd bij de Westfriese profes sor Jo Willebrands, de latere kardinaal. De studenten namen deel aan de gezon gen liturgie, lazen veel en voerden vooral 26 Herman als priester. Foto 1953. Archief familie Stam-Klaver Grootseminarie Warmond. Archief Bisdom Haarlem- Amsterdam. L

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 26