25 Kleinseminarie Hageveld. Archief Bisdom Haarlem- Amsterdam. Moidjes mochten toen niet zwummen, hoorden boi de jöös niet thuis, zelfs ut denken an un zwumpak, leek al lichtelijk onkuis! Maar toen werd un zwumbad groeven, grötendeels met oigen kracht; boi de mölen was begonnen; ut werd mooier dan verwacht! Vroeger leerden woi ut zwummen ergens in een kikkerslööt, zonder les, dus op zijn ’hondjes’, soms in onderbroek of blööt. van 20 augustus 1942 door de Regent Dr. C. Henning een beroep gedaan op alle families, vooral die van de eersteklas sers, bij te dragen aan de inrichting van de noodcentra. Kunt U Uw jongen mee geven: één diep bord, één plat bord, kop en schotel, en behalve lepel en vork (zie prospectus) ook een mes. Verder voor het bed: twee dekens en een nachtspiegel. De lepel en vork moesten van zilver zijn en het tafelmes deugdelijk. Volgens een la tere oproepbrief waren ook ledikanten en matrassen welkom. Het laatste oorlogsjaar, vanaf juli 1944, waren de locaties in Warmond, Noord- wijkerhout en andere noodlocaties niet meer beschikbaar en verbleven de bijna 400 studenten noodgedwongen thuis. Uit het overzicht van de studieresultaten van Herman Stam blijkt niet alleen dat hij al gauw succes had bij toneel maar ook dat hij inderdaad thuis is geweest vanaf zomer 1944 tot september 1945. De gebruike lijke vier rapport-beoordelingen voor deze periode ontbreken. Hiervoor in de plaats staat een jaarbeoordeling voor ’44-’45 Wat un weldaad voor ut Waarland dat er hier un zwumbad kwam! Moidjes kregen nou ök kansen, wel met oigen uurprogram! Want om al gemengd te zwummen vond pestoor meteen te gek! Wel kwam eerst soms manvolk gluren deur de spoilen van ut hek! Voiftig jaar bestaat ut zwumbad; wat alweer een lange toid! Heel ut Waarland is er bloid mee en gien mens wil ut meer kwoit! door de toenmalige pastoor Velseboer (1940-1947): gedragingen zeer stich tend. Met studie en landarbeid tijd nuttig besteed. Vox populi: goede toekomstige priester Eind augustus-begin september 1945 kon iedereen zijn studie weer voort zetten op Hageveld in Heemstede. Herman begon in de vijfde klas. Eigen Reglementen Het klein- en het grootseminarie hadden elk hun eigen Reglementen. Die van het kleinseminarie telt 29 bladzijden in de versie van 1948, met een voorwoord van Bisschop J. P Huibers. De eerste zin luidt: De H. Schrift leert ons, dat het heilzaam voor de mens is, indien hij in zijn jeugd gewend wordt aan orde en tucht. Er vol gen 80 genummerde Regels die samen negen hoofdstukjes vormen. Achtereen volgens handelen deze over de gods dienstige vorming, de wetenschappelijke vorming, orde en tucht, plichten jegens elkander, plichten jegens de eerwaarde zusters, personeel en anderen; hoe te han delen op diverse plaatsen t.w. de kapel, de studie- en leeszalen, de eetzaal, de slaap zaal, recreatiezalen en andere plaatsen zoals wc’s en wasgelegenheden; hoe de vrije tijd te besteden binnen de grenzen van het seminarie of daarbuiten; wandelen in groepen van maximaal tien of minstens zes en hoe de vakanties door te brengen. De laatste Regel in dit boekje, nummer 80 betreft het zwemmen in vakanties: In het badseizoen (d. i. onder de grote vacantie) is het verblijf op badplaatsen ten sterkste af te raden, terwijl het bezoek aan badplaat sen tot het uiterste beperkt moet blijven. Zwemmen in openbare baden op tijden, dat er gemengd gezwommen wordt, is na tuurlijk verboden. Als iemand wil gaan zwemmen in het openbaar, is dit alleen geoorloofd, indien er een behoorlijke gelegenheid is om zich te verkleden. Altijd moet men zich beperken tot echt zwemmen en vermijden onnodig in badpak rond te lopen of te gaan liggen. Aan Herman zal deze Regel niet besteed zijn, want die had allang leren zwemmen in een sloot of ringvaart, zonder veel beper kingen en met een glimlach om de bemoeienissen van een pas toor. Hij zou er zestig jaar later over schrijven, in de taal van zijn jeugd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 25