R-4 24 Hagevelder De samenwerking met en inspiratie door jonge, enthousiaste kapelaans in de jeugd beweging zoals Van der Heijden en Vriesekoop zullen in 1940 de keuze voor Hageveld zeker hebben beïnvloed. Herman was vijftien toen hij het werk op de tuinderij van zijn vader verwisselde voor zijn priesterstudie. Het eerste leerjaar van het seminarie Hageveld in Heemstede telde 91 leerlingen, alfabetisch verdeeld over drie klassen. Herman Stam kreeg een plaats in klas 1c met 31 jongens. De om standigheden voor leerlingen van Hage- veld waren in deze jaren niet gemakkelijk. nog eerder daar was dan thuis. Joop werd in 1943 verplicht bij het Duitse leger ingedeeld voor de aanvoer van ma terieel. Hij heeft een tijdje in Minsk (Wit- Rusland) gezeten. In april 1945 kwam hij weer thuis. Later is hij met Annie Ruiter getrouwd en naar Canada vertrokken. Op 10 Mei 1941 vierden Hein Stam en Trien Jonker hun 25-jarig huwelijksfeest. Vlnr: achter: Siemen (1917), Gré (1919), Riek (1927), Coba (1928), Herman (1925). Midden: moeder Trien Jonker (1893), Nel (1918), Marie (1923), vader Hein Stam (1891). Voor: Aldert (1931), Annie (1933). Archief familie Stam-Klaver. aan over kunnen houden. We heb ben toen ook niet veel gedaan. Maar Klaas Zutt ergerde zich dood toen hij ons in de verte meer zag stilstaan dan steken. We werkten toen met een vork. Hij kwam naar ons toe, kon niet verder dan de molensloot en riep ons om te komen. Wij blij, we dachten beter werk te krijgen. Lie pen, ieder met ’n vork in ons hand, naar hem toe en kregen een standje, omdat we zo weinig deden, en kon den weer terug naar die rotgrond. Later hebben Herman en ik er nog plezier om gehad. Als we elkaar tegenkwamen, riepen we:’Moeten we de vorken meenemen?’ We hebben heel ons leven wel contact ge houden. Herman bleef mij ook opzoeken. Toen ik in Alphen aan de Rijn woonde, zocht hij me op vanuit Uithoorn, waar hij kapelaan was. Ook ben ik bij hem geweest toen hij weer in Waarland was gaan wonen. Uit de tijd van de jeugdbe weging herinner ik me nog goed hoe hij iemand was die altijd graag vooropliep. Als we ons weer eens met zijn allen had den verkleed voor een toneeloptreden ergens, liep Herman in zijn eentje alvast al het kerkvolk tegemoet. Toneelspelen kon hij goed. Toen wij in de oorlog geen uniformen mochten dragen, werd er een t indianendag georganiseerd. De best ge klede indiaan kreeg een prijs, Herman was één! Het meest is hij opgetrokken met Joop Zutt, zoon van Jan Zutt en Geertje Borst. Hij kwam daar zo graag over de vloer, dat hij soms met vakanties eerst Eind oktober 1940 eisten de Duitsers voor de eerste keer de gebouwen op. Iedereen moest al zijn spullen inpakken en naar huis opsturen. Een maand later verlieten de bezetters Hageveld en konden de studenten terugkeren. Maar in 1942 vor derden de Duitsers de gebouwen opnieuw voor leger en marine om daar vervolgens tot het einde van de oorlog te blijven. De buitenkant werd voorzien van camoufla- gekleuren. Witte cirkels met rood kruis op het dak en op de binnenplaats wekten de suggestie van een hospitaal. Overal ston den legervrachtwagens. Tijdens zijn opleidingstijd als Hage- velder, heeft Herman dus net als zijn plaatsgenoot Jan Zutt de onrust van de Duitse bezetters meegemaakt. Door toedoen van de Duitsers weken de derde en vierde klassen in de loop van 1942 uit naar enkele paviljoens van de psychiatrische inrichting St. Bavo in Noordwijkerhout. Het derde leerjaar werd afgemaakt in Warmond. Daar was Herman ook bij. Het vierde leerjaar maakte hij weer mee in Noordwijkerhout. De lagere klassen waren vanaf september 1942 elders ondergebracht in het bisdom, waarvan ook één eerste klas in Westwoud. Tot die klas behoorde de Waarlander Jan Zutt, net veertien geworden. Omdat veel van de inrichting op Hageveld was achtergelaten, werd in een brief I Herman als verkenner. I Archief familie Stam.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 24