23 Eerst zien we hem in het gezelschap van mede-misdienaar Piet Noordstrand en kapelaan Van der Heijden in 1939. De foto moet nog van vóór augustus 1939 zijn, want toen werd Van der Heijden, de enthousiaste promotor van diverse jeugdverenigingen, overgeplaatst. Zijn opvolger kapelaan Chr. Vriesekoop bleef echter maar een jaar. Daarna was er twee jaar geen kapelaan in Waarland. In augus tus 1942 heeft kapelaan Verspaandonk de draad bij de jeugdbeweging opgepakt, om na twee jaar ook weer te vertrekken. Hij werd benoemd tot leraar aan het seminarie Hageveld, dat tijdens de oor logsjaren niet in Heemstede, maar deels in Noordwijkerhout of Warmond en deels in een paar Westfriese dorpen was ge huisvest. Het is heel goed mogelijk dat Verspaandonk in dit verband ook twee Waarlandse priesterstudenten heeft ontmoet: Jan Zutt en Herman Stam. Uit de dateringen van diverse foto’s is Jeugdbeweging Hoe nauw betrokken Herman Stam is geweest bij de jeugdbeweging, valt goed af te lezen aan de artikelen over de Kruis vaart en de St. Jansknapen. Op maar liefst zes foto’s in Toendertoid 42 en 44 is hij terug te vinden. In zijn familie is zijn oom Aldert Stam hem voorgegaan als priester, zij het dat deze geen wereldgeestelijke is geweest, maar voor een congregatie heeft gekozen, die van de paters van de H. Geest. In Toendertoid nr. 31 is een artikel aan hem gewijd. af te leiden dat Herman voor zijn leeftijd vrij laat op Hageveld is begonnen. Op de foto met kapelaan Van der Heijden is Herman veertien jaar. Een groepsfoto van misdienaars is eveneens uit 1939. Ook in 1940 is Herman nog in Waarland: hij staat dan alleen op een foto, met de vlag van de Kruisvaart namens Cohort Waar land. Uit hetzelfde jaar stamt een foto van hem als leider van de St. Jansknapen samen met kapelaan Vriesekoop en drie andere leiders. Het is 1941 als we hem zien op weer een groepsfoto, nu van de jeugdbeweging met Vriesekoop in het midden. De laatst gedateerde foto is die van 21 april 1941: elf keurig geünifor meerde leden van de St. Aloysiusban, onder wie Herman. Het merkwaardige aan de foto’s van 1941 is, dat Herman toen al weg was uit Waarland. Op 5 september 1940 is hij namelijk ingeschreven in het leerlingen register van Hageveld. Gezien zijn be trokkenheid bij de Waarlandse jeugd beweging kan het haast niet anders of Herman bleef in vakanties ook hieraan meedoen. Dat kapelaan Vriesekoop, die in 1940 is overgeplaatst, ook nog in 1941 op een groepsfoto verschijnt kan eenzelfde soort oorzaak hebben. De achtste klas Tot de jeugdvrienden van Herman be hoorde Piet Noordstrand, tegenwoordig wonende in Harlingen en in zijn werk zame leven vooral bezig geweest als uitvoerder bij werkzaamheden aan de Nederlandse dijken. Hij doorliep met Herman dezelfde klassen van de lagere school. Ik weet nog dat we met zeven leerlingen waren in de achtste klas: vier meisjes en drie jongens: Bets Dekker van Jan Dekker de brandstoffenhandelaar, de latere kloosterzuster; Mien Bos, van over het spoor; Afie Zutt, zus van Jan, de latere pastoor en Marie Bruin. De twee andere jongens waren Niek Kuijs en Herman Stam. In die klas, bij meester Raas, kwamen wij vanaf het voorjaar alleen bij slecht weer. Want als het enigs zins kon, moesten we op de akker aan het werk. Soms stonden we bij anderen te spitten, ook later nog in de vakanties. Herman en ik stonden zo een keer te spit ten bij Klaas Zutt, de vader van Jan op een heel slecht stukje grond. Zo slecht, dat Jan er zelfs later nog kwaad van sprak. We hadden er wel een rugkwaal Vlnr: de broers Aldert, Siemen en Herman Stam. Ca.1941. Archief familie Stam.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 23