I Mm 1 ii> hï.am)/ i L !im> w.or- \//&j XM i Waarland, 10 juni 2015. 21 bedrijf. Denkbaar is dat toen het accent kwam te liggen op het verbouwen van aardappelen, kool en graan, want de cijfers van de veetelling uit 1921 geven een beeld van de verminderde veestapel. Eigen land 7 ha, 1 paard, 4 koeien, 3 stuks jong vee, 2 varkens en 17 kippen. timmerte. In 1904 wordt geschreven over een huis met schuur. Er zijn nog verzeke- ringpapieren bewaard gebleven. Hierin wordt in 1918 de boerenwoning van steen en gedekt met riet en de boet van hout en gedekt met riet geschat op f 6.500,-. Zeven jaar later is de verzekering ver hoogd met f 500,- wegens vervanging van de oude boet door een nieuwe. Aan nemelijk is dat in 1925 de stenen schuur gebouwd is. Opvallend is de boog boven de dubbele deuren aan de noordzijde. De vraag is: Hoe lang blijft deze schuur nog staan? Want weer en wind hebben hier vrij spel. Getimmerte of schuur Aan de westzijde van de boerderij staat een stenen schuur van 16 bij 4.5 m. met eraan vast een varkenshok. En even verderop een houten bouwval. Het dak van de schuur is bedekt met grijze Oud Hollandse pannen en staat op instorten. Het was een stalling voor een paar koeien en wat jong vee. De eerste vermelding van een schuur is in de boedelscheiding van 1861: een huijsmanswoning en ge- Verder dank aan: - Siem Houtman voor de familiegegevens en ook aan Koos, Johan en Richard Houtman. - John van Lunsen voor het onderzoek naar de ouderdom van de stolp, de tekeningen, de diverse aktes en foto’s. Geraadpleegde bronnen: - Regionaal Archief Alkmaar. Pieter Meijndersz. was school meester, voorzanger, koster en hulppredikant van deze gereformeerde kerk uit 1652. Hij overleed op 11 oktober 1673. Wie weet welke verras singen er bij het opruimen van de stolp en de schuren nog te voorschijn komen? ’t Huisie en een zerk Er zijn verschillende grondboringen bij de stolp gedaan, want aanvankelijk werd gedacht dat daar vóór 1825 een andere woning of boerderij stond. De boringen leverden geen aanwijsbaar resultaat op. De eerste vermelding van een stichting is in 1851 en wel in de bijbehorende kadas trale legger van Haringcarspel. In dat jaar begint de geschiedenis van de stolp met het dubbele vierkant. Anno 2015 is er van de oude boerderij bijna niets meer over. De teloorgang van een familiebezit met als enige opstal nog ’t huisie. Als afsluiting een bijzondere vondst. Voor het varkenshok lag een graf steen uit het jaar 1673. De steen is afkom stig van de Koeienkerk uit Zijdewind, die in 1970 gesloopt is. Hier leijt begraven Maritjen Lamberts De Huijs vrou van M Pieter Meijndersz de With gerust in de 10 in ’t jaar 1673 Met 2 va haer kindre Alt i 1 in i’ M Ma a'i jkN I XVl l I I K i I‘j/ y I )I W "i A\/\k m Ml M L’ KIEjJiy 1 F I X" i i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 21