i Ms - -v c. 20 Links boven: de stal met koeschotten. Rechts boven: deur in de stal. De kleur is vliegen- blauw. Links onder: houten wand in de woonkamer. De kleur is ossenbloedrood. Rechts onder: schoorsteen van de zomerkeuken en de schouw in de woonkamer. Een Friese stal, waarbij de koeien met de koppen naar de buitenmuur stonden. De drinkgoot voor het vee was tegen de buitenmuur. Het water kwam uit de sloot of de regenbak, die het water van het dak van de schuur opving. Rond 1960 werd in de Speketer waterleiding aangelegd. De drinkgoot was niet meer nodig; voor de koeien werd een drinkbak aan de muur gemaakt. Achter de koeien was de groep en daarnaast een pad van boerengeeltjes. Dit pad begon vóór de boerderij, liep vervolgens door de stal en kwam uit bij de stoep aan het water. Hier werd de vaat afgespoeld. Het vliegenblauw op het hou ten schot tussen de stal en de woonkamer is nog goed zichtbaar. Op de koegang bij de hooiberging was een koes of bedstee. In het midden van de stolp was het dub bele vierkant. Hierin lag het hooi voor de dieren, die gedurende de herfst- en wintermaanden op stal stonden. Aan de zijkanten waren schotten. Het hooi werd in de zomermaanden met een paard- en-wagen door de darsdeuren binnen gebracht en vervolgens opgestoken of met een katrol vanuit de nok naar boven gehesen. Het was belangrijk dat het hooi droog binnengehaald werd, want dat ver kleinde de kans op hooibroei. De dars, naast het vierkant, was de op slagplaats. In een apart gedeelte stond het paard en hingen de tuigen. In de eerder genoemde verzekeringspolis van 1918 lezen we: kapwagen f 300,-, boerenwa gen f 150,-, dresseerkar f 175,-, drie- wielskar f 75,-, tuigen f 100,- hooi f 800,-, stroo f 300,-, land- en boeren gereedschap f 400,- en aard- en veld vruchten en gedorschten en ongedorsch- ten granen f 1300,-. In 1919 overleed Grietje van Schagen, de vrouw van Hein Houtman. Alle vijf jeugdige kinderen waren toen nog thuis. Via een advertentie kreeg hij een huis houdster, die ook ging meewerken in het In 1910 werd in ons land een veetelling gehouden. Gemeenteambtenaren kwamen langs of men moest zelf naar het gemeen tehuis om op te geven hoeveel vee men had. Wie hieraan niet meewerkte, kreeg een zware boete. Hein Houtman gaf op: bijna 4 ha. eigen en 6.50 ha. gepacht land, 6 melkkoeien, 4 jong vee, 6 lammeren, 3 varkens en 35 kippen. fiTTTT Wé ^5* - 14 h I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 20