klAl 15 Links boven: de voorkant van de stolp met regenput. Rechts boven: de zijkant met de ‘darsdeuren’. Links onder: de achterkant met een deel van de schoorsteen. Rechts onder: een stenen schuur met een regenput en een houten boet. Bij Hendrik Houtman en Cornelia Kuil- boer wordt D 22 gesplitst in D 400 huis en D 401 weiland. Hendrik was de oudste zoon van Cornelis en Guurtje en hij over leed in september 1859, enkele maanden na zijn vrouw Cornelia. De boerderij op D 400 en het land gingen naar Guurtje Limmen, de moeder van Hendrik, en hun kleederen, lijfgoed en gouden, zilveren en verdere lijfsieraden en kostbaarheden naar de broer en zusters van hem. Op 10 maart 1861 overleed Guurtje Limmen. Er werd een boedelscheiding opgemaakt. Van den boedel ende nalaten schap van Guurtje Limmen, hunne moe der en behuwd moeder in leven weduwe van Cornelis Houtman, overleden op 7 december 1844, het boerenbedrijf uit oefende en woonende in de Speketerpol- der onder de gemeente Haringcarspel en aldaar ab intestato (zonder testament); mitsgaders den boedel en nalatenschap van haren eerder overleden zone Hendrik, zijn de eenige kinderen van eerst genoemde en de eenige broeder en zusters van de laatst genoemde de rechthebbende erfgenamen. In deze akte lezen we verder dat haar zoon Jan Houtman een huijsmanswoning en getimmerte, erf en werf, mitsgaders eenige stukken grasland, bouwland en rietland: D 19, 20, 21, 400, 401 en 24 t/m 31 met een totale oppervlakte van ruim twaalf bunder kreeg. Op 6 juli 1861 trouwde Jan Houtman met Geertruida Faber en vanaf die tijd woon den ze op de boerderij aan de ringsloot. Uit dit huwelijk zijn geboren: Truus, Cornelis, Jacob en op 8 februari 1873 Hendrik. Daarna Trijntje en Jan. Geïsoleerd De boerderij, gebouwd in 1851, lag aan het water. Langs de kaai kon men naar het Schager Verlaat en vandaar met een pad naar Waarland of de Schagerwaard. Als men naar Tuitjenhorn of Dirkshorn wilde, liep men door de Woudmeer. De familie Houtman was katholiek en behoorde tot de parochie van de H. Jacobus de Meer dere in Tuitjenhorn. Daar ging men naar de kerk en ook de kinderen werden hier gedoopt. Rond 1855 waren er twee lagere scholen in Haringcarspel, één in Dirkshorn en één in Kerkebuurt. In 1862 kwam er in Waar land een lagere school. In de leerlingen- jafiBOï V T” .p-' Èf 'i Mc Y (KSSEA'xf' S>’

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 15