DE TELOORGANG VAN EEN BOERDERIJ V Piet Kleverlaan 14 Een honderd meter voor de brug van de Ringvaartweg naar de Zutweg stond rechts de boerderij van de familie Houtman. In dit artikel leest u over deze familie en over de teloorgang van deze stolp. Vanaf 1975 staat de boerderij leeg en vanaf toen is er nauwelijks meer onderhoud gepleegd. De gevolgen waren triest. De stolp aan het Rondje Waarland veranderde in een bouwval. Deel van de kaart van Dou uit 1745. Bij de pijl ziet u geen bebouwing. In 1851 werd op deze plek de boerderij van de familie Houtman gebouwd. Gesplitst in huis en weiland Met de gegevens uit de kadastrale leggers en notariële akten, familieverhalen en een archeologische onderzoek zijn we meer te weten gekomen over de ouderdom van deze boerderij. De leggers van het Kadaster geven informatie over de eigenaren en de soort bebouwing van de percelen. In de periode vóór 1860 lezen we dat Cornelis Houtman en Guurtje Limmen in bezit zijn van o.a. perceel D 22 als weiland met de vermelding stichting 1851. We mogen aannemen dat daar toen een boerderij was gebouwd. Dit wordt ook bevestigd in dezelfde legger. Grootgrondbezitster Meer zekerheid over de bebouwing in deze polder geven de kaart en de bijbe horende Oorspronkelijke Aanwijzende Tabellen van het Kadaster uit 1832. Op de sectiekaart D van Haringcarspel is op de plek van boerderij van Houtman geen huis ingetekend. Het perceel D 22, waarop later de stolp is gebouwd, was eigendom van Aagje Jans, de weduwe van Klaas Limmen. Ze was een groot- grondbezitster, want ze had toen in de Speketer ruim 38 bunder land; meer dan 20% van de totale oppervlakte van deze polder. Haar 40 percelen werden bijna alleen gebruikt voor grasland. Bovendien bezat Aagje Jans twee boerderijen, één op D 203 en de ander op D 208. De eer ste stond op de plek van Ringvaartweg 16 en de andere bij nummer 13. Aagje Jans had een dochter Guurtje Limmen. Deze trouwde in 1823 met Cornelis Houtman en ze gingen wonen in Hensbroek. Zeven jaar later verhuis den Cornelis, Guurtje en hun kinderen Hendrik, Aagje en Klaas naar de Spek- eter. Hier werd op 10 juli 1831 hun zoon Jan geboren en daarna nog twee dochters: Elizabeth en Maartje. Een mogelijke reden van hun verhuizing was, dat ze bij Aagje Jans introkken. Deze was toen al op leeftijd. In december 1842 overleed Aagje Jans, 85 jaar oud. ind 16e eeuw was de Speck- eeters Polder voor een groot deel om geven door meren; zoals de Bleeck-, Wout- en Witsmeer en De Slootgert. In het zuidoosten lag de Waertpolder. Deze meren wa ren ontstaan in het midden van de 13e eeuw na o.a. een doorbraak van de Westfriese Omring- dijk bij Sint Maar ten. Op de eerste uitgave van de kaart van Beeldsnijder uit 1575 is in de Speketer een molen getekend en op de kaart van Dou uit 1745 zien we ook enkele huizen. Deze stonden toen aan de ringsloot. Een andere informatiebron is de lijst van ingezetenen uit 1825-1828, opge steld door de gemeente. Men volgde toen een bepaalde route. Elk huis kreeg een nummer en er werd opgeschreven wie de bewoners waren. Daarbij moet worden opgemerkt, dat een bewoner niet altijd eigenaar is. Uit de volgorde in de lijst kan men enigszins opmaken waar het huis stond, maar helaas is de juiste plek in de meeste gevallen moei lijk te achterhalen. V, n

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 14