Ite Ig M - ft® gws Jetziger Beruf •“'■'4’ Tegenwoordig beroep Piet Bruin-Jong. Waarland, 18 mei 2015. 12 geen rottigheid moesten uithalen, want dat kon verkeerd aflopen. Ik veronder stel dat m’n vader toen had vernomen dat enkele buren hout van Eecen uit ’t Waartje wilden halen. Het vermoeden van Tinus Bruin kwam uit. Hij vervolgt: Op een ochtend lagen er boomstammen in de ringsloot bij de boet van Kramer. Ze moesten als een vlot over het water vervoerd zijn. Of er al enkele stammen in de boet verzaagd waren, dat weet ik niet. Ik moet voorzichtig zijn met noemen van namen, maar het waren bijna wel zeker mannen bij ons uit de buurt, die dit hout uit ’t Waartje gehaald hadden of erbij betrokken waren. Kort daarna werden de stammen naar Eecen teruggebracht. Ik herinner me dat ome Piet Bruin-Jong met z’n motorschuit daarbij geholpen heeft. Het liep voor de betrokken personen gelukkig goed af. Want wanneer de Duitsers dit hadden vernomen, waren de gevolgen wel te raden Hierover schreef Stokmans het volgende: Dat de dieven nu juist toevallig het mooi ste bouw- en timmerhout evacueerden, beseften ze blijkbaar niet. De baas van Eecen liet voor de zooveelste keer zijn goede hart spreken. Er werd geen ge rechtelijke vervolging ingesteld, mits het hout onmiddellijk weer terugkwam. De motorschuit van Bruin Ook binnen de familie van Piet Bruin is het verhaal over het hout bekend. Zijn zoon Jan vertelt hierover: Vader was veilingaanvoerder. Bij de tuinders en aan de veiling hoorde hij de nieuwtjes. Die werden dan vaak thuis verteld. Ik was ruim een jaar oud toen in de winter van Stokmans schreef verder over het hout dat aangetroffen was bij een tuinder, die ongeveer een kilometer voor bij Jaap Groot woonde. Bij een tuinder verderop lag op een stikdonker zoldertje een zwarte brandstoffenvoorraad waarop zelfs een gasfabriekdirecteur jaloersch op zou worden en ook hout dat toevallig was aangespoeld. Het waren kaarsrechte Rijnlandse dennen. Dat er ook hout bij die tuinder lag, is zowel bij Tinus als bij Jan Bruin niet be kend. Want in oorlogstijd was iedereen heel voorzichtig uit angst voor verraad. Men wist vaak zelfs niet dat er bij de bu ren of familie onderduikers waren of dat er illegaal gehandeld of geslacht werd. Een afloop zonder gevolgen Het Waarland Mysterie is één van de ver halen uit het boekje Eecen mot en krullen. Dit raadsel is door de heer Jaap Stokmans ontsluierd en de goede afloop nog eens bevestigd door de herinneringen van Ti- nus Bruin Jzn. en zijn neef Jan Bruin Pzn. Bronnen: - Eecen mot en krullen. Dank aan Wouter Eecen, Jan Bruin Pzn., Tinus Bruin Jnz. ’44-’45 het hout bij Eecen weggehaald was. Wanneer vader dit verhaal aan mij verteld heeft, weet ik niet precies. En ook ken ik alle details niet. Er kwam een politie uit Oudkarspel bij ons aan de deur en ook bij de buren. Die vertelde dat het hout terug moest. Vader heeft hierbij geholpen. Er lag ijs in de sloten en z’n motorschuit had moeite om bij de werf van Eecen te komen. Daar werd de lading hout gelost. Toen de klus geklaard was, ging vader met een gemengd gevoel naar huis. Was dit allemaal wel nodig geweestOok was hij teleurgesteld omdat hij één van de weinigen was, die geholpen had. De meeste buren lieten het toen afweten. Vader was doodsbang geweest dat de schroef van z’n motorboot kapot zou raken. Gelukkig gebeurde dat niet, want anders zou hij de hele winter niet kunnen varen en dan waren er geen inkomsten. En voor ons gezin geen brood op de plank. w -- I Bewijs van vrijstelling I voor de Arbeitseinsatz. 73 MS BW ts Ij c i-cVs -Strasse u. Nr. -Straat. Nr. —ro, aat Z_<f_Geburtsort: Geboorteplaat» Hs'iüS wird hiefmil beschcinigt dass der Hiermede wordt verklaard, dat Namilienna,ne: Wê Vöriwme: Voornaam Geburfsdatum WohnortStrasse u. Nr. '_A&. IjWg Woonplaat» - St'aat.Nf bei (Name und Anachrtft dn» Arbatlagaben):c. 1| xf*' werkzaam Is.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 12