26juni 1965 5 Geslaagd WAARLAND - Bij de deze week gehouden examens te Alkmaar slaagden onze plaatsgenoten Marian Dekker en Gerda Kuijs voor het diploma kleuterleidster. andere families. In het gezin Agenant- Gieling waren inmiddels drie jongens geboren: Adri, Jan en Jacob. Jan Age- nant sr had het tuindersbedrijf van z'n schoonvader overgenomen en daarna kwam z'n zoon Adri in het bedrijf. Jan Agenant overleed plotseling op 2 septem ber 1995. Hij was toen 81 jaar oud. Vier jaar daarna verhuisde Mien Agenant- Gieling naar Sabinahof en in 2001 naar Magnushof in Schagen. Wilhelmina Gieling overleed op 26 juli 2006 op 90-jarige leeftijd. De oude boerderij aan de Slootgaardweg 28 werd volledig ge stript en is opnieuw opgebouwd. Tegen woordig wordt de stolp bewoond door Jacob Agenant en Trijnie Stoop en heeft deze de naam: Wort moin. 7 mei Op deze dag overleed te Heiloo op 71-jarige leeftijd Henricus Nolet, oud-burge- meester van Warmenhuizen en Harenkarspel. Volendammer Evert Karregat werd in september 1964 benoemd tot kapelaan in Waarland. Hij was als zielzorger nauw betrokken bij de jeugdbeweging, hij trainde de jeugd van Con Zelo voetbal en zo af en toe speelde hij een partijtje mee. Naast z’n werk als kapelaan was hij godsdienstleraar op het Petrus Canisius in Alkmaar. Dit alles deed hij vol enthousiasme. In december1967 werd hij benoemd tot kapelaan in Akersloot en hij bleef ook leraar. Deze duo-baan had hij tot 1982. Toen verhuisde hij naar Bovenkarpel, waar hij pastoor werd. De laatste negen jaar had hij ernstige gezondheidsproblemen. Op 2 januari 2014 is Everardus Antonius Karregat op 76-jarige leeftijd overleden. woonde maar enkele maanden in een van de bejaardenhuisjes. Ten teken van rouw wapperde hier voor de eerste maal de vlag halfstok. 15 mei Op het voetbalterrein van Con Zelo spelen hedenavond de gemeenteambte naren van Harenkarspel tegen de mid denstanders van Waarland. Bij de ambte naren staat gemeentesecretaris J. A. A. G. Pompe onder de lat en bij de Waarlanders is dat kapelaan Karregat. Pastoor Karregat bijz’n 50-jarig priesterjubileum. Foto: Sint Martinusparochie te Bovenkarspel. 15 mei Gistermorgen vond de begrafenis plaats van Jan Dekker, oud-molenaar van de Slootgaardmolen. De heer Dekker (74) overleed op 11 mei na een verkeerson geval. Vorig jaar 1 maart vierde hij zijn 40-jarig jubileum als molenaar, welke functie hij met ijver en plichtsbetrachting vervulde. Het echtpaar Dekker-Slijkerman Op 29 mei was het 25-jarig huwelijks feest van J.J. Zutt en E. Zutt-Bakker. Het zilveren paar woonde aan de West- kade 6. Dat God hen nog lang moge sparen is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkind. I Bregje Hoogeboom en Arie van der Fluit.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 5