4 Het bestaande Jeugdhuis vroeg teveel aanpassingen en onderhoud. In 1963 werd het plan opgevat om de jeugdver enigingen, de sport en de gezondheids zorg in één gebouw onder te brengen. Het stichtingsbestuur wachtte een lange weg om dit project te kunnen realiseren. Voor het verkrijgen van subsidie moest minstens 10% door de eigen gemeen schap worden opgebracht. Met een zakjesactie en het ophalen van vodden en oud papier werd een begin gemaakt. Er was echter meer geld nodig. De op brengst van de veiling van maart 1965 was met het geld van de veiling voor nieuwe kleedkamers die eerder door de voetbal was georganiseerd, voor het rijk voldoende om een flink bedrag aan subsidie te geven. Zo kon op 5 juni 1968 de eerste paal worden geslagen. Ruim een jaar later, op 11 juli 1969, werd het Waarlands Dorpshuis door gedeputeerde Th. Laan geopend. 21 april Het gilde Jong Nederland vormde gisteren een erehaag voor de St. Wulframkerk, waar rakkerleidster Nelly Boekel met Wim Dekker door kapelaan Karregat in de echt werd verbonden. Het bruidje is ruim drie jaar leidster geweest en heeft haar taak met grote toewijding verricht. Ook de bruidegom was leider van Jong Nederland. Daarnaast was hij een enthou siast voetballer in het eerste van Con Zelo. Het paar vertrekt over enkele dagen naar Duitsland, waar de bruidegom bedrijfslei der wordt op een agrarisch bedrijf. De goederen zijn niet alleen ingebracht door het bedrijfsleven uit Waarland, maar ook door particulieren. De uitgebreide catalogus vermeldt o.a. een rondvlucht boven Amsterdam, een kalf, het oprapen van aardappelen en het pellen van bollen. Ook werd het comité verrast door de firma Beemsterboer uit Warmenhuizen, die 35 fraaie Delfts blauwe kruiken schonk, waar op het nieuwe Dorpshuis staat afgebeeld. 24 april De Coöp. Boerenleenbank Waarland heeft de heer J. N. A. Zutt benoemd tot kassier. Hij volgt C. Dekker op. De heer Dekker wordt op 28 mei vijfenzestig. Hij blijft echter nog aan tot 1 november met het oog op het veertigjarig bestaan van de bank. Arie van der Fluit en Bregje Hoogeboom hadden zelf geen kinderen. Mien Gieling was bij hen thuisgehaald. Ze was toen drie jaar oud. De moeder van Mien, die op jonge leeftijd aan de Spaanse griep was overleden, was een zus van Bregje. In oktober 1948 trouwde Mien met Jan Agenant en ze kwamen inwonen bij haar pleegouders in de Sloeierd. Jan groeide op aan de Veluweweg. Daar woonde hij met z’n moeder, Jansje Zutt, en z’n zusje Grietje. De vader van Jan was overleden toen Jan drie jaar oud was. Vier maanden na het 50-jarig huwelijk- feest van Arie en Bregje van der Fluit- Hoogeboom overleed Bregje en op 16 maart 1976 op 84-jarige leeftijd Arie. Hij vertelde graag over vroeger en wist veel over z’n eigen familie en ook over Huwelijksjubilea J. Houtman en A. Houtman-Bijman vier den op 27 april tezamen met hun kinderen hun 25-jarig huwelijksfeest. Om 9.15 u. was er een H. Mis uit dankbaarheid en er was gelegenheid tot feliciteren aan huis aan de Slootgaardweg 34. Op 6 mei werd gevlagd aan de Westkade 2. P Kok en M. Kok-Laan waren 40 jaar getrouwd. Voor deze gelegenheid waren hun dochter Trien en haar man Dirk Ruiter uit Canada en dochter Riet uit Nieuw Zeeland overgekomen. Op 7 mei was er ook weer een bruiloft. P. Doodeman en M. Doodeman-Witte vierden hun 40-jarig huwelijksfeest. Het echtpaar woonde aan de Veluweweg 33. Een week later vierde het oudste echt paar van Waarland hun gouden jubileum. Piet Gelder en Anna Smak hadden een kapperszaak aan de Weelweg. Het echt paar heeft een zeer arbeidzaam leven gehad. Vroeger was er geen sluitingsuur en op zaterdag was de zaak vaak open tot na middernacht. Zeventien jaar geleden hebben zij de kapperszaak overgedaan aan Siem Houtenbos. Op 18 mei was er feest in de Slootgaard. Arie van der Fluit en Bregje Hoogeboom vierden hun 50-jarig huwelijksfeest. Het huwelijk werd voltrokken in de St. Mar- tinuskerk in ’t Veld. Ze gingen wonen in een huisje nabij de onlangs verbrande boerderij Akerendam, daarna aan de Veluweweg en in 1929 aan de Sloot- gaardweg. Eerst werkte Arie van der Fluit als boerenknecht en later was hij zelfstandig tuinder. I Eén van de vijfendertig I kruiken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 4