NIEUWS VAN VROEGER de eerste helft van 1965 I Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan 3 Familie Arie Bakker en Teckla Blankendaal. 24 januari Vandaag overleed tot onze diepe droef heid in volle overgave aan Gods H. Wil, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten, mijn geliefde echtgenoot en der kinderen 4 januari Op deze dag vier den A. Bakker en T. Bakker-Blanken- daal, wonende aan de Waarlandsweg 5, samen met hun kin deren Mats, Piet, Crista, Connie en Thea hun 12^-jarig huwelijksfeest. De eerste smid in Waarland was Bertus Frederiks. Zijn smederij stond op de plek waar nu de familie Stroet (Veluweweg 11) woont. Hij heeft niet lang in Waarland gewoond. Daarna kwam Van Straaten en in 1909 Dorus Annes. Ruim twaalf jaar later werd Jan Masteling uit Warmen huizen de nieuwe eigenaar. Toen deze in februari 1932 overleed, volgde zijn zoon Freek hem op. In hetzelfde jaar trouwde hij met Betje Bruin. Naast z’n smederij had hij een winkeltje waarin allerlei huishoudelijke artikelen werden verkocht. In 1964 ging hij samen met Piet Stroet. Na het overlijden van FreekMasteling is Piet Stroet verder gegaan met het bedrijf. Piet stopte in 2003. De zaak bestond toen ruim 100 jaar. 18 maart Veiling voor Dorpshuis Zaterdag a.s. 20 maart zal een grote vei ling met ruim 400 koopjes ten bate van de bouw van een nieuw Dorpshuis wor den gehouden. De veiling vindt plaats in De Posthoorn, ten overstaan van notaris W. Appel uit Obdam en met als afslager de heer J. Wokke uit Limmen. zorgzame vader Frederik Masteling in de leeftijd van 57 jaar. Namens B. Maste- ling-Bruin en kinderen. Het overlijden van de negentigjarige Sir Winston Churchill was op 24 januari 1965 wereldnieuws. Op 10 maart kwam in Nederland een persbericht dat prinses Margiet en Pieter van Vollenhove zich hadden verloofd. Voor het plaatselijk nieuws is een keuze gemaakt uit het Noordhollands Dagblad Alkmaar en Omgeving. Deze keer met veel huwelijksjubilea. Bij enkele berichten staat in cursief een aanvulling. Op 21 januari over leed in de gezegende ouderdom van bijna 87 jaar Henricus Dekker, weduwnaar van Reinsje Plak. Hij was in 1921 één van de oprichters van de Onderlinge Hulp bij Ziekte. Na 25 jaar stopte hij als secretaris en leider, maar bleef daarna wel actief betrokken bij deze tuindersvereniging. Een dag later overleed op 76-jarige leeftijd Gerrit Moras, echtgenoot van Ida Agenant. Ook hij was voor de ge meenschap een verdienstelijk man. Hij was mede-oprichter van de begrafe nisvereniging St. Paulus en één van de eerste medewerkers van het comité dat jaarlijks de uitgaansdag voor de bejaar den van Harenkarspel organiseerde.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 3