28 Op 18 januari 1978 kreeg zijn vader de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt door pastoor Van der Meulen. Kees: ‘Vader werd onder scheiden, maar moeder kreeg ook de nodige lof over haar bijdrage als achterban en vrijwilligster in de parochie.’ Foto: Arie Groen. worden waargemaakt. Er zal een thuis front worden gevormd. Wij in Waarland rijden in een auto, op een brommer of een fiets. Daarom een actie voor pater Bruin om hem iets te geven, als hij vertrekt naar Oost-Kameroen. De hier genoemde acties zijn die van 1980 en 1981 geweest. Kees Bruin was toen zelf terug in het dorp en kon op een algemene ouderavond begin maart 1981 vertellen over de plannen en uitvoering van de school bij Essiengbot. Maar ook gaf hij aan hoe moeizaam het was om direct contact te hebben met de binnenlanden van het ontwikkelingsland Kameroen. Het kan 3 tot 4 maanden duren voor een brief overkomt. Het is zaak dat de acties doorgaan, want juist de verzekering van een regelmatige financiële bijdrage doet de zaak goed van de grond komen. De oudercommissie kon hem meedelen, dat in juni, oktober en december 1980 elke keerf 600,- gestort was aan de Missieprokuur te Halfweg. De prokuur droeg er zorg voor dat de gelden in Lomié aankwamen. Deze maand zou voor de vierde maal f 600,- worden overgemaakt. De opbrengst over februari bedroeg f280,60. Hiervan werd door de kinderen van de lagere school f248,05 en door de kleuters van de kleuterschool f32,55 bijeengebracht. Mooie bedragen, volgens het verslagje van de ouderavond, en de acties waren nog niet afgelopen. Een heel ander soort actie in het dorp was die van 1.4.1988, toevallig of niet, de dag en de maand van de wijding van Kees Bruin in 1967. In het hele dorp waren op 31 maart schriftelijk berichten verspreid dat op die dag vergeefs een poststuk was aangeboden. Het kon de volgende dag tussen 09.30 u. en 11.00 u. op het plaatselijke postkantoor worden opgehaald, zij het tegen betaling van f 1,- voor de gemaakte onkosten. Liefst 175 Waarlanders meldden zich daar de Kinderen voor kinderen Kinderen hielden speciale acties voor Kameroen. De bouw van een kleine school in Bifoloun, bij Essiengbot, waar pygmeeën en eigen volk samen naar school gingen, is betaald met opbrengsten van Kinderen voor kinderen in Waarland en Tuitjenhorn én met geld door broeder Harrie Hermans verzameld. Direct toen het schoolgebouw klaar was, is het overgedragen aan de staat, die er blij mee was. De staat benoemde en betaalde de onderwijzers. Het schoolgeld was voor de ouders echter een groot probleem. Kees daarover: Ik heb een enorm goed thuisfront gehad in Waarland. Meteen al kreeg ik een kist vol kazuifels en liturgische spullen mee, de vrucht van vele uren handwerk van het missiecomité van het dorp. Via Dakar is dit alles met me meegereisd naar Kameroen. In de nog zeer traditionele kerk daar was het goed op zijn plaats. De lagere school maar ook het hele dorp zorgden voor vrachtwagens van Dekker vol kleding en allerlei spullen zoals naaimachines en typemachines. Een Singer-naaimachine was daar voor vrouwen een geweldige uitkomst. Na vakanties in Nederland ging ik terug met vijf a zes duizend gulden, verworven met allerlei acties, in schoolklassen, met filmpjes. Nog heel goed herinner ik me de grote giften toen ik 25 jaar priester was. Ik hoefde mijn gezicht maar te laten zien, of er werd gegeven. De ’stadspaters waren stinkend jaloers op de paters uit dorpen zoals Waarland maar ook uit Brabant en Limburg. Zelf mocht ik preken en collecteren in de Wulfram-kerk. Voor de kinderen van Kameroen kwam ik zelfs in Tuitjenhorn in de scholen, want ook daar had ik familie natuurlijk. Manden met kleren verkochten we voor een paar centen om zo de vervoerkosten van die hulpzendingen te kunnen betalen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 28