HERINNERINGEN VAN PATER KEES BRUIN (II) MM! y.. Siem Bakker Nzn. 21 Van begin 1968 tot halverwege 2000 verbleef Kees Bruin in Oost- Kameroen. Hier werkte hij op verschillende missieposten met voor ons exotische, maar voor paters Spiritijnen vertrouwde namen als Bertoua, Bétaré-Oya, Messamena, Lomié, Diang, Essiengbot en Abong’Mbang. Van tijd tot tijd was hij terug in Nederland voor studie, vakantie of om gezondheidsredenen. Een bijzondere plaats in zijn herinneringen heeft het Waarlandse thuisfront. Communie-uitreiking op 2 april 1967 samen met H. Wintraecken, ook Spiritijn. Tegenover Kees zijn zuster Agatha. In het midden zijn oma, Cornelia Bruin-Danenberg. Voor het werk van zijn congegratie in Kameroen mocht hij op die dag na de collecte in de kerk een bedrag van f 2.110,- in ontvangst nemen. Zichtbaar ontroerd, dat hij uit zijn parochie een dergelijk groot bedrag kreeg, aldus het Noordhollands Dagblad. Een rondreis In 2003 maakten acht jongeren, allen rond de achttien jaar, vanuit Nederland een door Kees Bruin begeleide reis door zijn voormalige werkgebied, de missie van Kameroen. Daar troffen ze een land aan met moderne attributen als mobiel tjes, taperecorders en microfoons, en een havenstad van 1 miljoen inwoners, Douala. Maar ook een platteland waar westerse wc’s en douches nog steeds ontbraken. Aan routes door het oerwoud durfden ze eenvoudig niet te beginnen. Eén van de jongeren uit deze reisgroep beleefde het zo: Voor onze begrippen leef je in de dorpen onder primitieve omstandigheden. Voor ons is het verblijf daar een hele uitdaging. Simpele dage lijkse dingen des levens vormen een ge heel nieuwe ervaring, zoals naar de wc gaan. Al balancerend op boomstam metjes, starend in de diepe kuil beneden je, kom je erachter dat in het zwarte gat onder je voeten geheel nieuw leven ontstaat, waar je, hoewel borrelend en bruisend, liever geen deel van uitmaakt. Als ik mijn kleren aan een boomtak hang en aan mijn reisgenote vraag of ze alsje blieft een emmer water over me heen wil gooien, krijg ik kriebels in mijn buik die het kippenvel op mijn armen overtreft. Voor mijn douche ben ik afhankelijk van haar en zij van mij. Veel deden we zelf De overgang van het dagelijks leven in Nederland naar de savannen en bossen van Kameroen moet heel ingrijpend zijn geweest. Vragen voor ons als ’waar leefden ze daar van?’ en ’wat aten ze?’ zijn wel te beantwoorden met informatie nders dan gebruikelijk vond de 2V priesterwijding van Kees Bruin op zaterdag 1 april 1967 plaats in de kerk van zijn eigen parochie. Bisschop Th. H. J. Zwartkruis benadrukte in zijn slottoespraak dat het een groot voorrecht is om de priesterwijding te ontvangen in het bijzijn van de eigen parochianen. Wel gebruikelijk voor het Waarland was behalve de wind en een lichte regen de feestelijke intocht op zondag 2 april, de dag van zijn Eerste Heilige Mis. Voorop ging het fanfarecorps Samen Voorwaarts, gevolgd door een delegatie van het Katholieke Meisjesgilde en de Rakkers van Jong Nederland. Een tiental bruidjes, met ruikertjes narcissen in de hand, begeleidden de neomist tot in de kerk. Op zondag 15 oktober nam hij daar ook officieel afscheid van de parochie. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 21