Woord vooraf N. Slagter, voorzitter. 2 De pinbox bij het Waarlands Dorpshuis is in februari 2015 in gebruik genomen. Het had heel wat voeten in de aarde maar nu is de plaatsing van een pinautomaat bij het Waarlands Dorpshuis afgerond. Begin 2014 ontstond er grote consternatie over het mogelijk verdwijnen van alweer een voorziening. Dat zou heel jammer zijn, zeker gezien de status en de geschiede nis die de bank in Waarland altijd gehad heeft. Dat begon al in 1925 met de op richting van de Boerenleenbank Haren- karspel-Oost. Het ging er toen heel sim pel aan toe. Cor Dekker Andzn. kassierde gewoon aan huis (nu: Kerkstraat 3). Pas in 1957 kwam er een echt gebouw maar dat bleek al spoedig te klein. Daarom kwam in 1965 de sloophamer in actie en verrees er een nieuw kantoor met woon huis (nu: Kerkstraat 6). Vanaf dat jaar was Joop Zutt Azn. de nieuwe directeur. De groei ging door. In het jubileumjaar 1975 werkten er maar liefst zes personen, die zich bezighielden met allerlei bank zaken, verzekeringen en vakanties. Een flinke uitbreiding in 1977 bood voor korte tijd soelaas, maar de grote vlucht die de werkzaamheden namen, noopten tot een gloednieuw bankgebouw op een nabije open plek (nu: Kerkstraat 14b -14g De familie Bos betrok in 1984 de woning bij het oude gebouw en een jaar later kon Ton het bankgedeelte voor zijn schoenen zaak in gebruik nemen. Maar toen kwam de schaalvergroting. De zelfstandige bank van Waarland fu seerde met de Rabo-Harenkarspel, die op zijn beurt opging in de Rabo-Alkmaar. Het gevolg was dat de vestiging in Waarland moest verdwijnen. Het gebouw werd verbouwd tot appartementen, alleen de pinautomaat bleef over. Tot ook deze daar weg moest. Dankzij de inspanningen van de Dorpsraad Waarland is er nu toch een vrijstaande box bij het Dorpshuis gekomen. Wellicht is het bovenstaande nog eens aanleiding voor een artikel in Toendertoid. Maar dat is voor later. In deze aflevering veel aandacht voor het feit dat zeventig jaar geleden Nederland bevrijd werd. Onze oproep om uw herin neringen met ons te delen, bracht weer veel verhalen naar voren die het waard zijn om hier te vertellen. De aflevering over de Jeugdbeweging is hierdoor naar een volgende editie verplaatst. Bij het dagboek van mevrouw Geertje Zutt-Borst is een wisseling van de wacht. Nelly Kuijs verzorgde deze rubriek, maar heeft het stokje overgedragen aan haar zus Gerda Witte-Kuijs. Beiden hartelijk dank voor de bewerking van dit dagboek. Wij denken dat er weer een interessant en gevarieerd magazine ontstaan is. Mocht u opmerkingen hebben, dan horen we die graag. Wij wensen u veel leesplezier met deze Toendertoid. Onze najaarsmiddag is op zaterdag 31 oktober 2015 in het Waarlands Dorpshuis, aanvangstijd 14.00 uur. En wilt u onze nieuwsbrief ontvangen en heeft u het e-mailadres nog niet doorgegeven, dan kunt u dat doen bij Els Bruin-Danenberg, elsbrda@hetnet.nl

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 2