WAARLANDSE KINDEREN NAAR BELGIË Piet Kleverlaan Henk Dekker. 14 Na het einde van de Tweede Wereldoorlog gingen enkele kinderen uit Waarland voor een paar maanden naar België. Waarom was dat? Waar verbleven ze? Na bijna zeventig jaar vertellen twee van hen hun verhaal. Deze herinneringen behoren niet alleen tot hun familiegeschiedenis, maar laten ook wat meer zien van de nasleep van de oorlog. Foto uit 1944 van de familie Dekker-Bekker Vlnr: vader Willem, Theo, Wil, Rens, Henk, Wim, Cor, moeder Nel. Ik vergat het heimwee Henk Dekker herinnert zich: In het na jaar van 1945, ik was negen jaar, vertelde schoolarts Sikkema aan m’n moeder dat ik een paar maanden naar België moest om aan te sterken. Ik was te klein en te licht voor m’n leeftijd. Ook Piet Zutt, die tegenover café De Posthoorn woonde, ging mee met de bus naar Turnhout. Ik kwam bij de familie Paashuis, een gezin met vier kinderen en in de tijd dat ik bij hen was, werd er nog een kindje geboren. Er was een bedstee, daar mocht ik in sla pen. Het waren hartelijke mensen. Hun zoon Pollie was net zo oud als ik en met hem ging ik mee naar school. We schre ven daar op een leitje. De bakker woonde vlak om de hoek en elke ochtend haalde ik lekkere warme ronde broden. Vader Paashuis was chauf feur op een vrachtwagen en met hem mocht ik wel eens mee naar de fabriek. Op het terrein lagen een paar hopen steenkoolslakken en daar waren ook nog goeie kooltjes bij. Ik zocht die kooltjes eruit en nam ze mee naar het huis van de familie Paashuis. Daar gingen ze in de kachel. Dan voelde ik me nuttig en vergat ik een beetje het heimwee, dat ik vooral de eerste weken had. Er was ook een jeugdbeweging, daar ging ik elke week met Pollie naar toe. Uitzending Op initiatief van het Nederlandse Rode Kruis was de Nationale Commissie tot uitzending van Nederlandsche kinde ren 1945 opgericht. In Schagen was een bureau van deze organisatie, die contacten onderhield met het Rode Kruis in Turnhout. De school arts gaf advies en zo konden eind november 1945 twee bussen met kinderen uit Schagen en omgeving naar België vertrekken. Hier waren ook vier kinderen uit Waarland bij. In september 1944 waren België en het zuiden van ons land be vrijd. Het noordelijk deel van Nederland bleef door de Duitsers bezet. De voedseltekorten wer den groter en vooral in de steden leden veel mensen honger. Na de oorlog waren onze zuiderburen begaan met het lot van de ver zwakte kinderen uit Nederland. Zo was er in Turnhout het comité Helpt Nederland, dat levensmid delen stuurde naar gezinnen met ondervoede kinderen in Delft. Ook berichtte de krant Gazet van Antwerpen dat tal van gemeenten in de provincie Antwerpen vermagerde Nederlandse jongens en meisjes wilden onderbrengen. In het dorp Bornem kon den zelfs 104 kinderen worden geplaatst.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 14