Waarland, februari 2015. HET LOGBOEK ’De Vliegende Hollander uitgegeven in juli 1945 te Harenkarspel, als laatste van een reeks illegale afleveringen. 13 Annie Jansen (midden) op bezoek bij Jan en Sjaan Volkers. De foto is genomen aan de Jonkerstraat 22. niet in de oorlog. De oorlog eindigde en het werd tijd om afscheid te nemen. Annie ging terug naar Haarlem. Vader Jan bracht me naar huis. Op de fiets, met antiplof banden. Ik kan het me nog goed herinneren. Er vielen tranen. Ik ben je vader en moeder zo dankbaar. Een telefoontje uit Annie Bes-Jansen belde op de dag, 13 januari 2015, dat Sjaan Volkers- Pater op 93-jarige leeftijd in Sabinahof overleed. Mijn moeder is, nog geen tien uur dood, als we eindelijk na enige correspondentie contact krijgen met de 77-jarige vrouw uit Australië. Ze is ontzet over het bericht. Upset, zegt ze in haar Engels. Het toeval lijkt te groot. Ik belde af en toe met moeder Sjaan. Maar ze werd later wat doof en legde dan de telefoon neer, terwijl ik haar probeerde te bereiken. Ik ben zo blij dat ik nu weer even contact met jullie heb. Ik wil dat graag zo houden. Jullie moeten bij mij en mijn man Dick langskomen, als jullie in Australië zijn. Greatings from... Annie is in 1956 getrouwd met Dik Bes en kort daarna zijn ze naar Australië geëmigreerd. Nu wonen ze in Budgewoi, New South Wales. In 1994 en 2001 zijn ze teruggeweest in Holland en hebben toen een bezoek gebracht aan mijn ouders. Ook nu mijn moeder is overleden, willen Annie en haar man graag het contact aanhouden en als het mogelijk is naar Waarland komen. Annie vond bij ons thuis een warm onthaal. Haar herinneringen zijn het bewaren waard en na zeventig jaar opgeschreven in deze Toendertoid. Met dank aan: Annie Bes-Jansen en mijn moeder. 2 Jan. ’45: De secretarie- ambtenaar H. v. Eikeren ver dwijnt spoorloos en met hem het bevolkings-register van Harenkarspel. De dader van dezen „diefstal” behoeft dus niet al te ver gezocht te wor den. 20 Jan. ’45: Weer een- ge heimzinnige diefstal op de se cretarie; De stencil-machine verdwijnt en vindt het ook noodig onder te duiken. 25 Febr. ’45: De illegale wereld jn ons rayon wordt in hevige opschudding gebracht. Jan Molenaar, een van de bes- Begin Mei 1943 toen heel het land in oproer was tégen den intens-gemeenen dwinge land werd P. Pater uit Waarland zonder meer door ’n Duitscher neergeknald.1 ’n Jongen, die nooit iemand kwaad deed, ’n jongen, die niet in het minst zich had ver zet, zoo maar uit woede of sadisme neergeschoten als ’n beest. Wij buigen ons hoofd in eer biedige herdenking aan dit .slachtoffer van terreur ent wij denken een oogenblik aan het .gemis in de familie van dezen jongen doode. Moge God zich ontfermen over hém en zijn' familie. te krachten, wordt gegrepen, tijdens het uitvoeren van een opdracht. Zijn medewerkers zien zich gedwóngen onder te duiken. 5 Mei ’45: Duitschland ca pituleert. Onze dierbare vlag verschijnt overal. 8 Mei ’45: In een groot- schen optocht wordt burge- meestej^Nolet weer ingehaald. 8—9 Mei ’45: Door de B.S. worden o.a. gevangen geno men „Burgemeester Roos” en „gemeente-bode” Modder, twee duistere sterren van den bezettingshemel. 2—3—4 Juli ’45: Nationale feestdagen in de gemeente Harenkarspel. DE VLIEGENDE HOL LANDER

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 13