Henri Martin we noemen hem Fransje Waarland, 6 januari 2015. 11 tfmslerdam, 29 Juni 194b JCerlzogslraal 41 De juiste namen van moeder zijn: Rebekka van Coeverden. Van vader: Jozeph Leijden van Amstel. Daarna kwam Trien weer terug naar Waarland. M’n zus Nellie en m’n moeder zijn ook verschillende keren in Amster dam geweest. Ik mocht er een week loge ren, lang genoeg vond ik het. Trien heeft ook gebakerd bij hun derde kind. Dit was een jongetje. Daarna werd m’n moeder ziek en ze overleed in november 1948. Voor ons allen een vreselijk gemis. Ook voor Bep: ’Ik heb m’n hele familie al verloren en nu ook m’n tweede moeder. Toen hoorde ik dat er niemand van haar familie én van de familie van haar Ze hoopten toen dat getrouwde mensen niet naar een werkkamp gestuurd zouden worden. Helaas bleek dit later anders te zijn. Na de oorlog woonde het gezin Leijden van Amstel in de Hertzogstraat 41 Jozeph had werk gevonden als leer- bewerker, het vak dat hij voor de oorlog ook uitoefende. Rebekka bleef thuis en zorgde voor Greetje, hun kind dat onge veer anderhalf jaar in Maastricht was geweest. Het was voor haar vreemd om te zorgen voor een kind, dat bijna vanaf haar geboorte bij een andere moeder was geweest. Jaap vertelt verder: Haar echte naam Rebekka was bij mij tot voor kort niet bekend. Ik herinner me haar als Bep en deze naam gebruik ik dan ook. Bep had een goede band met m’n zus Trien opgebouwd. Toen ze een berichtje naar Waarland stuurde met de vraag of Trien kwam bakeren, aarzelde Trien niet en liet weten: ’Ja hoor, graag, ik kom’. Er werd een meisje geboren met de naam Elleke. Mei grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze zoon en broertje man teruggekomen was vanuit de vernietigingskampen. In 1950 is er nog een zoon geboren. Het jaar daarna is de familie Leijden van Amstel geëmigreerd naar Israël. Ze gingen met de trein naar Marseille en van daaruit met de boot naar hun Beloofde Land. Er is nog één brief gekomen en daar bleef het bij Jaap Rentenaar en Jaap Pankras vertellen uit hun herinneringen. In Kopgeld van Ad van Liempt leest men over de oor logsjaren van deze joodse familie. C .J. Veen schreef het boek Rechtvaar digen onder de Volkeren, waarin alle Nederlanders genoemd zijn die een Yad Vashem onderscheiding gekregen hebben. Mevrouw Greet van Mansum kreeg deze in 1981, omdat ze tientallen joden aan een onderduikadres had geholpen. Ook Greetje, de baby van Jozeph en Rebekka Leijden van Amstel, heeft ze uit handen van de Duitsers weten te houden. Het kind werd ondergebracht bij de ouders van Greet van Mansum in Maastricht. Geraadpleegde bronnen: - o.a. internetsites: Jozeph Leijden van Amstel en Yad Vashem. - Stadsarchief Amsterdam. Een woord van dank aan: Wil Blaauw, Ad van Liempt, Jaap Pankras, Jaap Rentenaar. Het verhaal Heel bijzonder het verhaal, opgeschre ven na 70 jaar, over een joods echtpaar dat op de vlucht was en heeft moeten onderduiken. In september 1943 opgepakt door de Kolonne Henneicke en daarna uit de Joodsche Schouwburg ontsnapt. In Limburg hun kind achtergelaten en vervolgens in Waarland een schuilplaats gevonden. De oorlog overleefd en in 1951 verhuisd naar Israël. In een paar korte zinnen gezegd, maar alles wat Jozeph Leijden van Amstel en Rebekka van Coeverden hebben meegemaakt, is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Amsterdam, 1 Augustus 1947 Hertzogstraat 4' I. Leijden van Amstel R. Leijden van Amstel- van Coevorden J. ddec/den J). -Qeqden oan /Jmslel Dan flmslel- Goeoerden een ^.usje haar (Qreeije lieef.1 yehreyen. Oöy noemen Greetje en Elleke

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 11