Toendertoid Stichting Waarland van Toen opgericht 7 oktober 1991 Inhoud: Bestuur Stichting Waarland van Toen Woord vooraf 2 Nieuws van vroeger 3 Joodse onderduikers in de Speketer 6 leden: 12 Waarlandse kinderen naar België 14 Rond Waarlandsmolen (II) 17 Uit het verleden maar niet vergeten 20 21 Wij ontvingen en reacties 30 31 Ledenlijst 34 Oplage: 635 exemplaren. Druk: Drukkerij Gerja bv, Waarland. 1 Trijnie Agenant-Stoop Els Dekker-Venneker Elly de Jong-van der Fluit Ella Moras-Bakker Ton Wever De contributie bedraagt 14,00 per jaar. Copyright 2015 Stichting Waarland van Toen Voor het overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is schriftelijke toestemming nodig van de Stichting Waarland van Toen. Werkgroep Stichting Waarland van Toen Het historisch magazine Toendertoid verschijnt twee keer per jaar: 1 mei en 1 november. Herinneringen van pater Kees Bruin (II) Uit het dagboek van Geertje Zutt-Borst (V) Stoif van de luize herinneringen uit de oorlog Correspondentieadres: Bloemstraat 24 1738 CK Waarland p.kleverlaan@planet.nl rekeningnummer: NL15RABO0155905848 ISSN: 1382.4473 nummer 46 1 mei 2015 voorzitter: Nic Slagter secretaris: Piet Kleverlaan penningmeester: Els Bruin-Danenberg elsbrda@hetnet.nl Jan Houtenbos Willem Volkers

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2015 | | pagina 1