HERINNERINGEN VAN PATER KEES BRUIN (I) j T Siem Bakker Nzn. 6 Het gezin Bruin in ’55-’56. Vlnr zittend Klaas, Jan, Gaath, Sjaak, Lia, Piet. Staand Arie, Theo, moeder, vader, Kees, Ad. In 1958 is Gerard geboren. Fotograaf: buurjongen Cees Hoebe, die ’Kodak-fotootjes’ maakte. Alle mensen zijn blij In januari 1944 maakten de ouders van Kees Bruin in hun stolpboerderij een plaatsje vrij voor een onderduiker. Drie maanden later ontpopte hij zich als verrader. Vader Jan Bruin, in Waarland Jan Bruin de bouwer genoemd, en moeder Corrie Bruin woonden met hun vier jonge kinderen Gaath, Kees, Adam en Theo achter in het land dichtbij de spoordijk. Een vijfde kind was op komst. De boerderij, met het toenmalige huis nummer Veluweweg D 84, was bereik baar langs een padakker of met de schuit. Als gevolg van dit verraad werden begin april 1944 Jan Bruin en twee leden van de Waarlandse ondergrondse, Piet Kuijs en Jan Nieuwboer, opgepakt. Ze beland den voor tien weken in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam, een periode van ontbering, verhoren en grote onzekerheid. Ieder ogenblik konden ze worden afgevoerd naar Duitsland of uit hun cel worden gehaald om in verband met represailles te worden gefusilleerd. Een enkele keer kwam familie op bezoek. Jan Bruin was de enige getrouwde van het drietal. Hij zag daar zijn zwangere vrouw Corrie en zijn schoonvader Adam Bruin, die met haar meegekomen was. Het werk op het land wachtte. Het land moest worden klaargemaakt en de pootaardappelen moesten de grond in. Bij al het nodige werk voor een goede bouw wist m’n vader dat hij kon rekenen op z’n familie, op hulp van buren en anderen. Maar toch... een goede christelijke opvoeding en een sterk geloof hielden hem en ook Piet Kuijs en Jan Nieuwboer op de been. Op maandag 12 juni, daags voor het feest van St. Antonius van Padua, werd volgens Piet Kuijs hun gebed verhoord. Ze werden in vrijheid gesteld na eerst nog door een SS-commandant te zijn dat een tijd met het contactblad Onder Elkaar samenging en nu ook digitaal verschijnt. inds de sluiting van het klooster in OGemert in 2010 en de verhuizing naar Gennep is Kees Bruin secretaris van de Congregatie van de Heilige Geest. Bij elkaar zijn ze begin 2014 nog met 75 paters en broeders. Hiervan zijn er 10 werkzaam in de missie in Brazilië, Afrika en Trinidad en de anderen wonen verspreid over Eindhoven, Rotterdam en Gennep. In het nieuwe complex in Gen nep wonen ze verdeeld over drie gebou wen: een voor hen die volledig worden verzorgd; een nieuw gebouw voor vitale bejaarden en een flatgebouw met appar tementen voor geheel zelfstandig wonen den. In een modern geoutilleerde werk ruimte, die tegelijk secretariaat en archief omvat, verzorgt hij de correspondentie en contacten voor zijn congregatie. Hier redigeert hij ook het maandblad Spinet, Bij het 40-jarig bestaan in 1959 telde de Sint Wulfram-parochie zes priesterzonen: de paters Gerrit Wester, Aldert Stam, Piet Jong kind en Jan Bakker, en de kapelaans Herman Stam en Jan Zutt. De wijding van Kees Bruin, de zevende, was in 1967 in Waarland. Als missionaris werkte hij 32 jaar in Oost-Kameroen. Vanaf 2000 was hij pastoraal werkzaam in Nederland. Tegenwoordig woont hij te Gennep. s

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 6