5 Piet Nieuwboer voor zijn woning aan de Nieuwboerweg (nu: 7a). 20 oktober Zaterdagmorgen 24 oktober zal door bur gemeester V.M. Nolet van Harenkarspel de officiële opening plaatsvinden van de bejaardenwoningen tegenover de kerk. Daarna is er voor de genodigden een bij eenkomst in café Nolten, belegd door de woningbouwvereniging Goed Wonen. De vier blokken van twee woningen zijn zo gebouwd, dat de bewoners uitzicht heb ben op de kerk en de pastorie. De bejaar den hebben enige weken geleden hun intrek in de nieuwe huisjes genomen. Op 29 november is in Haarlem na een langdurig ziekbed op 69-jarige leeftijd overleden de heer Jac. van Diemen. Hij was ten tijde van de stichting van de Sint Ans Dekker (links) en Jaap van Schagen an de kool aan de Kerkweg. Aan het begin van de 20e eeuw bracht burgemeester Brinkman van Noord Scharwoude een bezoek aan het eiland Amager in Denemarken en nam kool zaad mee terug. Het was zaad van een goede bewaarkool en het soort kreeg bij de Langedijker tuinders de naam: Deense kool. Opmerkelijk is dat in de 17e eeuw een maitresse van de Deense koning als afleiding een aantal Holland se tuinders had gevraagd om daar te komen werken en wonen om zaad voor groenten voor het Deense hof te telen. Onder hen was een tuinder uit Oudkarspel. Na jaren kwam dus het veredelde zaad weer terug in de Langedijk. Bron: Coog-blick, augustus 2006. Wulfram-parochie onderwijzer aan de toenmalige openbare school te Waarland. Hij was voorts de tekstdichter en de com ponist van het Waarlands volkslied. 11 december Bij een inventarisatie-onderzoek dat een dezer dagen afdeling Harenkarspel-Oost van de LTB hield, is gebleken dat een grote groei is ontstaan in de vele teelten van diverse koolsoorten. Zo werd tijdens een onderzoek op 6 december 1962 een getal van 110 wagons voor rode en 260 wagons voor Deense kool opgegeven. Dit jaar zijn er 155 wagons rode, 560 wagons Deense en 2 wagons gele kool geïnventariseerd. Een spoorwagen is 10 ton of10.000 kilo. Een opmerkelijke stijging dus. 27 oktober Gisteren overleed in huize Maria Bood schap te Schagen op 86-jarige leeftijd Pieter Nieuwboer. Hij verbleef hier vanaf 1961 samen met zijn vrouw Sijtje Blankendaal. De plechtige uitvaartdienst zal op 29 oktober plaatsvinden in de pa rochiekerk van Waarland, waarna bijzetting in het familiegraf op het R. K. kerkhof aldaar volgt. Piet Nieuwboer werd op 5 sep tember 1878 geboren in Waar land en heeft tijdens zijn leven een voorname plaats ingenomen in de parochie van de H. Wul fram. Vanaf de oprichting van deze parochie in 1919 tot 1961 is hij kerkmeester geweest. Voor zijn vele verdiensten werd Piet Nieuwboer bij zijn zilveren jubileum begiftigd met de pauselijke on derscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Piet Nieuwboer was mede-oprichter van kaasfabriek De Hoop en van de plaatse lijke Boerenleenbank (nu: Rabo). Verder was hij jarenlang bestuurslid van het polderbestuur.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 5