fO 4 Boerderij Akerendam bewoond door de familie Beemsterboer-Pronk. Vlnr achter: Jac. Hoebe, Git Oudhuis, de vrouw van zijn zoon Kees Voor: Anna Bakkum. requiemmis. Een blijvende herinnering aan deze pionier van de verkaveling, is de straatnaam die naar hem is vernoemd, de Hoebelaan. 15 oktober In de vergadering van de stemgerech tigde ingelanden van de Speketerspolder is de heer J. Bruin Pz. als voorzitter afgetreden. In zijn plaats werd de heer C. Bolkenstein uit Oudkarspel gekozen. daar zes geschilderde tegels aangetroffen. Helaas raakten vier daarvan kapot. 5 september Gistermiddag vond de officiële opening plaats van het constructiebedrijf van de heer Th. Dekker aan de Smeetsweg. De opening van dit kleinindustriebedrijf werd verricht door V.M. Nolet, burgemeester van de gemeente Harenkarspel. Dit ge beurde door het hijsen van de vaderlandse driekleur. Het prachtige bedrijfsgebouw is een sieraad voor het dorp. 11 september Gisteravond is afscheid genomen van kapelaan A.J.M. de Beer. Na twee jaar parochie-arbeid zet deze priester zijn studie in kerkelijk recht in Rome voort. Bij zijn afscheid noemde pastoor Breed veld hem een groot priester die zijn taak ernstig opvat. Het hoofd der school, J.A.M. de Heij, zinspeelde op de veelom vattende taak van de kapelaan ten op zichte van de school. Hij bedankte hem voor de oprichting van de jeugdraad en voor het redactiewerk voor de W4. 9 oktober Voor het diploma ziekenverpleging A slaagde een dezer dagen in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Alkmaar mej. Thea Klaver. Akerendam is de juiste naam. In Toen- dertoid 30 staat een artikel over de juiste naam van de boerderij. Willem Louis Sluijterman van Loo heeft in 1865 een oude huijsmanswoning laten slopen en op die plek een nieuwe hofstede laten bouwen. De stolp kreeg de naam Akeren- dam. Dezelfde naam als het huis in Beverwijk, waar hij toen woonde. Vanaf1879 tot 1916 werd de boerderij met 35 bunder land, verhuurd aan Jan Bakker. Daarna is de boerenplaats verschillende keren verkocht en toen is mogelijk de naam per ongeluk veranderd in Akkerendam. In 2007 gaf de gemeente Harenkarspel aan de doodlopende weg, die gaat vanaf de Waarlandsweg naar de plek waar tot 1964 de boerderij heeft ge staan, de juiste naam: Akerendamweg. Later in dit jaar was er meer nieuws over deze boerderij: bij het opruimen van de funderingsresten is een munt uit 1678 gevonden. Aan de ene kant van de munt staat Hollandia en aan de andere kant een afbeelding van een wapen met daar in een leeuw en een kroon met vijf ster ren. Eveneens zijn 17 augustus Kort na het middaguur werd vrijdag de oudste boerderij van Waarland, de Akkeren- dam, door brand verwoest. Over de oorzaak tast men nog in het duister. In de grote voorraad hooi en het droge rieten dak vond het vuur gretig voedsel. De snel gealarmeerde en dadelijk ter plaatse verschijnende brandweer uit Dirkshorn kon niets anders doen dan nablussen. De boerderij werd bewoond door de familie J. Beemsterboer jr. 4 - ''f "'i'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 4