NIEUWS VAN VROEGER de tweede helft van 1964 k Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan 3 De pil aanvaardbaar voor katholieken of niet? Met een grote kop in de krant van 5 september 1964 werd dit discussiepunt in de rooms-katholieke kerk aan de orde gesteld. Ook in Waarland werd hierover gepraat. Maar meer aandacht was er voor het overlijden van Jac. Hoebe en Piet Nieuwboer en de brand van de boerderij van Beemsterboer. Voor dit plaatselijke nieuws uit 1964 is een selectie gemaakt uit het Noordhollands Dagblad Alkmaar en Omgeving. Bij enkele berichten staat in cursief een aanvulling. 4 juli Volgende week zal de start zijn van de eerste avondvierdaagse in ’t Veld, Zijde wind en Waarland. De wandeltochten zullen gehouden worden op dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juli. De initiatief nemers zijn de heer Wijnker, onderwijzer aan de katholieke lagere school in ’t Veld en J.A.M. de Heij, hoofd der school in Waarland. Juli en augustus. In deze maanden vierden drie Waarlandse echtparen hun zilveren huwelijksfeest. Jan Bos en Marie Dekker trouwden op 26 juli 1939. Vijfentwintig jaar later woonden ze met hun kinderen in Oud- karspel aan de Dorpsstraat 7. Hier hadden Jan en Marie, beiden geboren in Waarland, een café. Een dag later was er feest aan de Sloot- gaardweg 3. Hier hing de vlag uit bij Jaap Nieuwboer en Suus Dekker. Ook zij trouwden eerst in het gemeente huis te Dirkshorn en daarna in de H. Wulframkerk. Op 8 augustus waren Jan Stoop en Agie Droog 25 jaar getrouwd. Het gezin woonde toen aan de Kerkstraat 69 en het feest werd gehouden in café Valk. Op 28 juli overleed in het St. Elisabeth- ziekenhuis in Alkmaar, nog voorzien van de H.H. Sacramenten der Zieken, Jacobus Hoebe, weduwnaar van Anna Bakkum in de ouderdom van 73 jaar. De heer Hoebe keerde ziek terug uit Canada, waar hij op familiebezoek was. Het plotselinge verscheiden van de heer Hoebe heeft in Waarland grote verslagen heid teweeggebracht. J. Pronk Hensbroek: Jac. Hoebe was dé initiatiefnemer van de verkaveling in Waarland. Eindjaren veertig kwam hij met een gedegen plan, waardoor uiteindelijk de meerderheid van de tuinders vóór stemden. Niet alleen op dit gebied maar ook bij de sport, het onderwijs, de kerk en bij de begrafenis vereniging was hij nauw betrokken. Jac. Hoebe was in 1931 één van de oprichters van de voetbalclub Con Zelo voetbal. Hij heeft zich ingezet voor het kleuteronderwijs en het comité Kinder- uitzending en hij was de oprichter en voor zitter van de begrafe nisvereniging St. Pau lus. Zijn grote passie was zingen. Als trouw lid van het kerkkoor verzuimde hij zelden. Als dank hiervoor zong het koor tijdens zijn uitvaartdienst een Gregoriaanse Familie Nieuwboer- Dekker Vlnr achter: Emmy, Piet Pancras, Piet, moeder Suus Dekker, Tineke, vader Jaap Nieuwboer, Loes. Voor: Sjaak, Harry. Waarland, Kerkstraat 69. Receptie van 4.30-6.00 u. in café Valk. J.J. Stoop A.M. Stoop-Droog 1939 1964 Op zaterdag 8 augustus a.s. hopen onze lieve ouders hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. ’s Morgens om 9.30 u. zal er in de parochiekerk van St. Wulfram te Waarland een plechtige H. Mis uit dankbaarheid worden op gedragen. Dat God hen nog lang moge sparen is de wens van hun dankbare kinde ren. Warmenhuizen: V. Pronk-Stoop J. Commandeur-Stoop J. Commandeur Waarland: Ria, Ellen, Gerard Alie, Ada, Piet

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 3