Woord vooraf N. Slagter, voorzitter. 2 Foto’s bij een artikel In deze aflevering over de Jeugdbeweging in Waarland wordt geschreven over de gid sen. Eén van de eerste leidsters was Gerda Volkers-Jonker. Helaas zijn van deze gidsen geen foto’s terug te vinden. Of ze ooit gemaakt zijn? In haar album, dat ze nagela ten heeft, troffen we wel een studio-foto aan. In het voorjaar van 1938 was ze samen met haar vriendin Nel Groen, pikt en dreven, naar een fotograaf gegaan om een foto te laten maken. Links Gerda Jonker en rechts Nel Groen. We kunnen er niet om heen. De trots van Waarland staat er weer fantastisch bij. En dat is natuurlijk onze molen aan de Hoebelaan. Grondig gerestaureerd kan deze er de komende jaren weer tegen. Een pluim op de hoed van de eigenaar, de Stichting Westfriese Molens, en ook aan het bestuur van het Molenhuijs dat nauw betrokken was bij de herstelwerkzaam heden en ook bij de plannen hoe met dit monument in de toekomst om te gaan. Natuurlijk zijn er nog wensen. Al jaren lang zijn er plannen om de molen weer in het water te zetten. Zeker nu er steeds meer behoefte aan wateropvang is, moet dat een keer mogelijk worden. Er valt over de molen veel te vertellen en daarom richt Piet Kleverlaan in deze en komende afleveringen van Toendertoid de schijnwerper op deze oudste nog be staande Noord-Hollandse binnenkruier. Diverse aspecten zullen hierbij aan de orde komen met als eerste de vondst van een stut met namen van vroeger. Bij het artikel over de Jeugdbeweging was het moeilijker foto’s te vinden. Zo bleek er van de gidsen geen enkele te bestaan. En dat is natuurlijk jammer want ze waren de eerste club voor meisjes. Of het ontbreken van opnames uit deze tijd te maken heeft met de armoedige tijd van na de oorlog? Dat zou kunnen want ook bij de welpen en verkenners ontbreken mooie studiofoto’s. Terwijl die er van de jeugdbeweging vóór de oorlog wel zijn. Gelukkig hebben we bij de andere artike len, zoals de lange geschiedenis van de Zandweg waaronder de meelmolen bij Zijdewind en over de studieperiode en de wijding van pater Kees Bruin, weer mooie illustraties weten te vinden. Zeker de foto uit 1989 van het zangkoor St. Caecilia is de moeite waard. Op deze wijze denken wij dat er weer een interessant en gevarieerd magazine ontstaan is. Mocht u opmerkingen hebben dan horen we die graag. Om een goede foto van de Waarlands- molen te vinden was geen punt. Die zijn er te kust en te keur. In de loop der jaren zal dit wel het meest gefotografeerde icoon van Waarland zijn geweest. En ook nu nog weten trouwlustigen deze locatie te vinden om hun huwelijksdag op de gevoelige plaat vast te leggen. Wij wensen u veel leesplezier bij deze Toendertoid. fJI 1 v 1 /z/ u

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 2