27 Piet Zutt Nzn. en Simon Kramer op zomerkamp op Texel in 1948. Ze hebben een konijn gevangen. Simon Kramer is begin jaren vijftig geëmigreerd naar Canada. Piet Zutt Nzn. heeft gewerkt bij Gerrit Stoop. Hij bracht voor hem kruidenierswaren rond. De foto is genomen op de Zijdewinder kermis. Zijn zus Riet staat naast hem. Verkenners in Waarland Piet Zutt Nzn., geboren op 27 december 1930 en tegenwoordig woonachtig in Heerhugowaard, weet nog veel over de verkenners te vertellen: Ik werkte toen bij Gerrit Stoop, de kruidenier. Ik bracht de boodschappen rond en werkte daar tot zes uur. Piet was betrokken bij de start in de oude boerderij aan de Nieuwe Polderweg, het nieuwe onderkomen voor bijeenkom sten van de jeugd. Dat was een noodge val. Van de jeugdbeweging was na de oor log niks meer over. Maar toen die voorbij was, hadden we wel weer zin om wat op te richten en we gingen aan de gang. Het bleek al gauw dat er liefhebbers voor waren en zo kwam er een groep bij elkaar. doordat ze in kleine vaste groepjes werken met hun eigen aanvoerder. Het uni form bestond uit een blouse of trui, een scoutingdas en insignes voor behaalde vaardigheden. Het is toen gaan groeien, Maar het was niet meer zoals voor de oorlog. Volgens mij was er toen geen kapelaan bij met nieuwe ideeën en we moesten alles zelf uitzoeken. Jammer, want je hebt namelijk iemand nodig die nieuwe acties voorstelt en dat was toen niet zo. Ze hadden dus weinig hulp van de aal moezenier maar dat verhinderde ze niet om op kamp te gaan: Zo gingen we met een groep op kamp naar Vlieland, vol gens mij in 1947 of1948. Het was toen kermis en we wilden wel eens wat en zeker het dorp wel eens uit. Piet zat zo’n beetje in de leiding en samen spra ken ze af hoe er heen te gaan en wat ze gingen doen. Er werd toen een bus gehuurd bij Cees Slijkerman. Die raakte vol met vroegere St. Jansknapen. Eerst reden we naar Harlingen en toen voeren we met de boot naar Vlieland. Met een groep van een man of tien, twaalf kampeerden we daar. Daar waren we ongeveer een week. Het was echt kamperen, in een grote legertent die we mee hadden. We maakten zelf een keukentje en stookten met takjes en stok ken. Het was nog vlak na de oorlog. Dus we moesten bonnen meenemen voor allerlei artikelen. Maar we konden geluk kig het menu aanvullen want we wisten konijnen te vangen om die op te eten. Zondags naar de mis. Er was een pater mee, die droeg deze midden in de natuur op, in de bossen. We hielden speurtochten en liepen naar het dorp. Toen weer terug naar Harlingen en daar kwam Cees Slijkerman ons weer ophalen. Verkenners Vóór de oorlog heette in ons land de algemene jon- gensscouting, bedacht door Baden-Powell, de padvin derij. Voor de katholieke jeugd was dat de verken nerij. Een minpunt was dat velen de verkennerij te elitair vonden. Ook de r.-k. kerk voelde niet zo veel voor deze vorm van jeugdwerk en daarom gaven parochiegeestelijken liever de voorkeur aan de Jonge Wacht. In het bisdom Haarlem was dat de Kruisvaart en in Waarland werden toen de Sint Michiels- en de Sint Jansknapen op gericht. Na de Tweede Wereldoorlog wilden de Nederlandse bisschoppen alle katholieke jeugd- en jongerenorganisaties op laten gaan in de Katholieke Jeugd beweging (KJB), die officieel in 1947 opgericht werd. De KJB vormde de over koepeling van de Katholieke Verkenners, het Jongensgilde en de Jongensclubs en Patronaten. Van deze groeperingen was de Katholieke Verkenners verreweg de grootste. In 1961 werden de Katholieke Verkenners weer een zelfstandige organi satie en ontstond Jong Nederland uit de overige delen van de KJB.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 27