DE JEUGDBEWEGING (III) na de oorlog N. Slagter 24 De verkenners uit Waarland op appel. Jan Zuijdam staat in het midden en de derde van links is Piet Zutt Nzn. De jeugd is belangrijk Van oudsher vinden we in Waarland het jeugdwerk belangrijk en hebben we veel voor de jeugd over. Bij de oprichting van de clubs nam de parochie van meet af aan het voortouw. Dat begon al met Pastoor Vollering die ervan overtuigd was dat het belang van de parochie bij de jeugd lag. Echt gestalte kreeg dit echter met de komst op 28 augustus 1938 van kapelaan Th. van der Heijden. Naar Waarland ge stuurd om de ouder wordende en zieke pastoor Vollering te ondersteunen. Maar deze neomist ontpopte zich als de gang maker voor de jeugd. Onder zijn leiding ontstonden voor de oudere jeugd de St. Michielsknapen en voor de jongsten de Sint Jansknapen. Na zijn overplaat sing op 30 augustus 1939 ging kapelaan Chr. Vriesekoop heel enthousiast op de ingeslagen weg voort. Een tegenslag was dat hij maar kort in Waarland mocht blijven, namelijk tot 21 augustus 1940, en dat er pas na twee jaar een opvolger kwam. Pastoor Velseboer stond er toen alleen voor. Op 17 augustus 1942 trad weer een kapelaan, in de persoon van J.A.J.M. Verspaandonk, aan. Hij trof het niet: de Duitse bezetter had het jeugd werk verboden en daarom waren alle jeugdclubs opgeheven. In de geschiede nis van de Parochie H. Wulfram schrijft Arie Groen over hem: Daar juist op dat moment ook het prachtige jeugdwerk was opgeheven kon hij niet zoveel doen aan de mannelijke jeugd als zijn voorganger Vriesekoop. Toch heeft hij voor beide con gregaties (geloofsonderricht voor jongens en meisjes, red.) en vooral voor de K.A. (Katholieke Actie) en de kerk prachtig werk verricht. Nog opvallender is dat er van de gidsen geen foto’s bestaan. Alle personen die we benaderden, vertelden wel over de leuke en gezellige tijd die ze bij de gidsen had den maar ze hadden geen foto’s. Jammer omdat er van de verkenners en welpen wel opnamen zijn. Na de Tweede Wereldoorlog krabbelde de jeugdbeweging in Waarland weer langzamerhand op. Over hoe dat ging, is weinig bekend want veel is niet bewaard gebleven. Maar in de herinne ringen uit die tijd komen toch nog veel bijzonderheden, vergezeld van warme gevoelens, over de verkenners, de welpen en de gidsen naar boven. Die laatste groepering was zelfs iets nieuws, een club voor meisjes. n 1945 eindigde de Tweede Wereldoor log. De wederopbouw kon beginnen en voor Waarland betekende dat onder meer een herstart van het jeugdwerk. Dat was in 1942 door de bezetter verboden en opgeheven. Het is aannemelijk dat er in de tweede helft van 1945 plannen werden gemaakt om weer clubs voor de jeugd op te richten. Wel zou het anders worden: geen voortzetting van de Kruisvaart met St. Michiels- en St. Jansknapen, maar beginnen met iets nieuws zoals verken ners, welpen en gidsen. Ook geen bij eenkomsten meer in café De Posthoorn, maar in het Ouwe Huis, de boerderij aan de Nieuwe Polderweg 5, nu bewoond door de fam. Vrijsen. Destijds was deze stolp in gebruik als tuinbouwschuur maar daarna geschikt gemaakt voor de opvang van de jeugd. Jammer genoeg is er weinig over deze periode bekend. Er zijn geen verslagen bewaard gebleven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 24