Wij ontvingen van 1 /I I Waarland, 15 augustus 2014. 23 Van de fam. Zutt-Blankendaal hebben we krantenknipsels gekregen. Hieruit hebben we een selectie gemaakt. Alle gevers hartelijk dank. Heeft u materiaal dat u aan onze stichting wilt geven? Neem dan contact op met Els Bruin-Danenberg, tel. 0226-421981 of elsbrda@hetnet.nl. - John van Lunsen en Marianne Teunis: Kaart van de Witsmeer rond 1550 (foto). - Notulenboeken toneelvereniging Ons Genoegen 1929-1959. - Jan Jaspers: diverse foto’s. De opening van de gerestaureerde Waarlandsmolen. Vlnr oud-secretaris van de Slootwaard- polder Siem Jaspers, voorzitter van de Westfriese Molens Bart Slooten, voorzitter van het Molenhuijs Waarland Jan Stoop. Simon Jaspers, geboren in 1877, verhuis de rond 1905 met zijn vrouw Jantje Kooij vanuit de Slootgaard naar de Veluweweg. De eerste jaren werkte hij nog samen met zijn vader Jan en zijn halfbroer Jan jr. Daarna begon Simon Jaspers een eigen metselaffaire in Waarland. Nog even naar de namen op de stut. J. Jasper kan zijn Jan Jaspers jr., die toen 25 jaar oud was of Jan Jaspers sr. Zo geeft deze stut dus een stukje geschiede nis weer van de Waarlandsmolen met de familie Jaspers. Op 28 mei van dit jaar verrichtten Piet Roele, oud-voorzitter van de Stichting Westfriese Molens, en Siem Jaspers als laatste secretaris van de Slootwaardpolder de openingshandelingen. Als eerste ont hulde Piet Roele een plaquette en vervol gens mocht Siem Jaspers de deur naar het keukentje openen. Hij wist toen niet dat tijdens de reparatie- werkzaamheden een stut met namen was gevonden, waaronder de naam van z’n grootvader. Een kort stukje familiegeschiedenis tot slot: Jan Jaspers, de oudste zoon van Siemen Jaspers en Jantje Kooij, begon een verzekerings- en makelaarskantoor aan de Veluweweg. Daarnaast was hij secretaris van o.a. diverse polderbesturen. Toen hij in 1962 overleed, ging zijn zoon Siem verder in de makelaardij en bleef deze tot 1965 aan als secretaris van de Slootwaardpolder. Geraadpleegde bronnen: - Regio Archief Alkmaar o.a. notulen Waarlandspolder. Met dank aan: Jaap Tiedema van Van Reeuwijk Bouwmeester. I Foto uit 1902 van I Siem Jaspers. _1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 23