ROND WAARLANDSMOLEN (I) W al Piet Kleverlaan Vanaf 28 mei 2014 is de oudste nog bestaande poldermolen van ons land, na een restauratie van ruim twee jaar, weer te bezich tigen. Deze binnenkruier aan de Hoebelaan is al jaren gezichts bepalend voor Waarland. Het is bovendien een rijksmonument, waar we als historische vereniging trots op kunnen zijn. Ook in komende afleveringen van Toendertoid besteden we aandacht aan deze markante molen. De houten stut is op zijn oude plek, onder de vloer van een bedstede van de noordkamer, teruggeplaatst. Deze aanbevelingen werden door de Stichting Westfriese Molens, de eigenaar van de molen, niet in de wind geslagen. Bij verschillende instanties werd subsidie gevraagd en toen het financiële plaatje rond was, gaf het bestuur aan de firma J.Th. Poland Zn. uit Oterleek opdracht voor de herstelwerkzaamheden. Om te beginnen moesten de penanten waarop de achtkantstijlen rusten, worden vervangen. Met de nodige zorgvuldigheid werden er palen geslagen om de nieuwe penanten te ondersteunen. Vervolgens werden de Deze namen herinneren aan de ambachts lieden die toen aan de molen hebben gewerkt. Sommige letters op de stut zijn, na ruim een eeuw, moeilijk te lezen. Een andere voorletter of achternaam kan daar om mogelijk zijn zoals bij de achternaam Jasper. Hier zonder s, maar in werkelijk heid met een s. oude twee aan twee gesloopt en daarna opnieuw opgemetseld. Bij deze werk zaamheden ontdekte men een stut met daarop een datum en een vijftal namen. 1907 8 september 2 nieuwe hardstenen in hetjaar 1907 P Krijn F. Over P Bekker J. Jasper S. Jasper n 2010 is door Van Reeuwijk Bouw meester uit het Friese Arum een uit gebreid rapport gemaakt over het restau ratieplan en de herbestemming van de Waarlandsmolen. Het advies luidde: de leegstaande molen restaureren met maximaal behoud van de aanwezige culturele waarden en daarna aan de molen een museale bestemming geven. Een onderzoek in het archief van de Waarlandspolder geeft enige opheldering over deze klus. We lezen in de notulen van 11 juni 1906: Den secretaris gelast om de timmerman Kriller aan te schrij ven, dat hij moet zorgen de noodige werkzaamheden aan de molen te spoedigst in orde te maken. En een jaar later: Er wordt beslo ten voor een richtig beheer de nota van de timmerman Kriller ten bedrage van f408,- te verantwoorden op de rekening van 1907. Hendrik Kriller uit Oude Niedorp had een timmeraf- faire en aan hem werd ja renlang het reparatiewerk aan de Waarlandsmolen gegund. De vraagt rijst: waarom staat zijn naam niet op de stut en wel die van P. Krijn, F. Over, P. Bekker en van J. en S. Jasper? Een antwoord kan zijn dat Kriller niet zelf aan de molen werkte, maar wel knechts van hem. En aanneme lijk is, dat drie van hen, te weten Krijn, Over en Bekker, hun naam op de stut hebben geschreven. Timmerbaas Kriller was echter geen metselaar. Dit werk besteedde hij uit aan plaatselijke vaklieden. Ongetwijfeld zijn de laatste twee namen op de stut die van Jan en Simon Jaspers, die in Waarland en omgeving bekend stonden als vakbe kwame metselaars. 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 22