Uit het verleden maar niet vergeten E i Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan. 21 Vlnr bovenste rij: GerardZutt, Piet Bruin Pzn., Cor Wijnker, Jaap Beemsterboer, Nico Hoebe, Siem van Diepen, Dirk Burger, Jan Zutt Jnz., Jacques Isbrucker Tweede rij: Jan Ursem, Theo Mes, Arie Bakker, organist Jan Zuurbier, jubilaris Arie Groen, Joop Zutt. Derde rij: Mien Wever-Jong, Tinie Nolten-Bruin, Jans Betjes-Volkers, Ans Zutt-Nannes, Nel Bruin-Praat, Corrie Zutt-Dekker, Jo de Jong, Corrie Danenberg-Leegwater. Vierde rij: Nel Wever-Bakker, Nel Zutt-Buter, Nel Broersen, Pietertje van Soest-van Heek, Trien Wijnker-Brink. Voorste rij: pastor Theo Vertelman, pastor Van der Linden, dirigent Jaap Post, Nelie Broersen-Post, Tecla Bakker- Blankendaal, Tinie Danenberg-Roozendaal, Afie van der Eng-Zutt, Vroon Groen-Bruin, Jo Doodeman-de Wit. Op 30 oktober 1919 werd in de boerderijkerk van Cees Blankendaal de eerste H. Mis van de nieuwe parochie St. Wulfram opgedragen door pastoor J.J. Vollering. Voor deze plechtigheid was een zangkoor opgericht. Dit koor bestond uit: dirigent Dirk Veldman, Jaap Beemsterboer, Jan Zutt Jnz. en een twaalftal jeugdige zangers. Dit was het begin. Acht jaar later werd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van pastoor Vollering het dameskoor St. Caecilia opgericht. Twee aparte koren, die bij hoge uitzondering samen zongen. Het duurde tot 1970 voordat er echte samen voeging kwam en vanaf toen sprak men van het gemengd koor St. Caecilia. Sinds 1 januari 2014 zijn de gemengde koren uit Waarland en Heerhugowaard-De Noord samengegaan. Deze foto van het koor is gemaakt op 19 november 1989 op het priesterkoor van de St. Wulframkerk. Op die dag vierde de toen 83-jarige Arie Groen-Kuijs zijn 60-jarig jubileum als koorzanger. 3^ j t

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 21