Np fe-j 5'/ Waarland, 18 juni 2014. 20 Vanaf 1782 tot 1832 was het windstil rond de meelmolen in Zijdewind. Wie volgde Roggeveen op of was hij de laatste meelmolenaar? Is de molen verkocht en verplaatst, verbrand of ge sloopt? Antwoorden hierop berusten te veel op veronderstellingen. Het blijven. onbeantwoorde vragen. Wat wel zeker is Tijdens de uitvoering van het Kadaster zijn er kaarten en aanwijzende tafels gemaakt. In deze tafels worden o.a. de eigenaren met hun percelen genoemd. In 1832 is op de kaart van Oude Niedorp geen molen ingetekend en behoren de Kadasterkaart van Oude Niedorp uit 1832. Perceelnummer A 197 is het huis van Teeuwis Smit en A 289 ‘de koeienkerk.’ Geraadpleegde bronnen: - Inventaris van het archief Paling en Van Foreest, Th.P.H. Wortel. - Regio Archief Alkmaar: diverse akten. Met dank aan Theo Molenaar. Kaart uit 1740 getekend door P. Warius Evertsz. A is weydland, ’t middels getekent met B een boomgaard en ’t oostelijks getekent met C een molenwerff zijnde ieder groot in Niedorpper maet zijnde percelen A 195 t/m A 199, bestaande uit erf, weiland, huis en erf, boomgaard en weiland aan Teeuwis Smit. Teeuwis Smit overleed in 1850. Zijn bezittingen werden openbaar verkocht, waarbij de koper gevrijwaard was van recognitie (belasting), erfpacht of rente. De erven waren verrast toen ze kort daarna een aanslag van f 7,20 van het provenhuis in Alkmaar kregen. Ze waren niet op de hoogte van de erf pacht, die hun vader elk jaar betaalde en blijkbaar was de erfpacht toen geen f 18,- meer. In een onderhandse akte van 12 maart 1851 werd de erfpacht voor f 70, - afgekocht. Zo kwam een eind aan de erfpacht die de eigenaar van de grond, waarop meer dan 150 jaar een meel- molen heeft gestaan, jaarlijks aan het provenhuis Paling en Van Foreest be taalde. Op dit perceel in de Slootgaard is vanaf 1973 camping De Rietkraag in Zijdewind. Het werd windstil Na ruim vijftig jaar werd Joseph Jansz. Roggeveen de nieuwe eigenaar van de wind-koornmolen, het boerenhuis met tuin, boomgaard en weiland. De wisseling van eigenaar gebeurde in 1782 op een publique veilinge, waar de eigendommen van de overleden Jan Theunisz. van Berkel verkocht werden voor een bedrag van f 800, -. Ook de in 1740 vastgestelde erfpacht en het windgeld van f 4, - moest de nieuwe molenaar jaarlijks afdragen. -B f2 =—c G i 5 2 j 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 20