Toendertoid Stichting Waarland van Toen opgericht 7 oktober 1991 Inhoud: Bestuur Stichting Waarland van Toen Woord vooraf 2 Nieuws van vroeger 3 6 leden: Reacties van 12 13 17 Uit het verleden maar niet vergeten 21 Rond Waarlandsmolen (I) 22 Wij ontvingen van 23 24 30 Oplage: 650 exemplaren. Druk: Drukkerij Gerja bv, Waarland. 1 Trijnie Agenant-Stoop Els Dekker-Venneker Elly de Jong-van der Fluit Ella Moras-Bakker Ton Wever De contributie bedraagt 14,00 per jaar. Copyright 2014 Stichting Waarland van Toen Voor het overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is schriftelijke toestemming nodig van de Stichting Waarland van Toen. Werkgroep Stichting Waarland van Toen Het historisch magazine Toendertoid verschijnt twee keer per jaar: 1 mei en 1 november. Herinneringen van pater Kees Bruin (I) De Jeugdbeweging (III) na de oorlog De Zandweg heeft een lange geschiedenis Een meelmolen met erfpacht Uit het dagboek van Geertje Zutt-Borst (IV) Correspondentieadres: Bloemstraat 24 1738 CK Waarland p.kleverlaan@planet.nl rekeningnummer: NL15RABO0155905848 ISSN: 1382.4473 nummer 45 1 november 2014 voorzitter: Nic Slagter secretaris: Piet Kleverlaan penningmeester: Els Bruin-Danenberg elsbrda@hetnet.nl Jan Houtenbos Willem Volkers

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 1