Waarland, 19 mei 2014. Geraadpleegde bronnen: 16 Middenweg linksaf naar de Oostkade van de Waarlandspolder (nu: een deel van de Slootgaardweg). De Zandweg was niet alleen de grens maar behoorde ook tot de gemeente Oude Niedorp. De banne Harenkarspel bleef verantwoordelijk voor het onderhoud van deze weg en voor de sloten in het gedeelte van de Slootgaard dat tot Oude Niedorp behoorde. Het duurde tot 1958 Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oude Niedorp van 29 sep tember 1958 kregen alle wegen in die gemeente een naam. In dit besluit staat dat de weg door Zijdewind de naam Havenstraat krijgt en de weg vanaf de Havenstraat naar de Slootgaard: Zandweg. De zijweg van de Zandweg richting Waarland: Slootgaard. Correcties bij samenvoeging In oktober 1940 zijn er al plannen ge maakt voor het samenvoegen van ver schillende gemeenten in Noord-Holland; zo ook van Harenkarspel, Schagen, Sint Maarten en Warmenhuizen. Het zou ech ter tot 1990 duren. In dat jaar kwam er een fusie tot stand tussen Harenkarspel, Sint Maarten en Warmenhuizen. Bij deze samenvoeging vonden enkele grenscor recties plaats, bijvoorbeeld in de Sloot gaard. De spoorlijn Alkmaar-Den Helder werd toen de grens tussen Harenkarspel en Niedorp. Het bleef niet bij deze herindeling. In 2012 werd Niedorp een deel van Hollands Kroon en op 1 januari 2013 fuseerden Harenkarspel en Zijpe met de gemeente Schagen. Het deel van de Zandweg vanaf de Slootgaardweg tot de spoorlijn behoort tot de gemeente Scha- gen en het andere stuk tot aan de brug bij Zijdewind tot Hollands Kroon. Een her innering aan de situatie van vóór 1590, toen De Slootgert nog een meer was en in dat meer stukken oud land lagen die aan inwoners van Zijdewind toebehoorden. - Regio Archief Alkmaar: diverse aktes oud recht. - Samenvatting betreffende de historie, het gebied en bewoners van Nieuwe Niedorp door J. Baken, burgemeester van 1946 -1966. - Stukken betreffende de bedijking van de Slootgaard door Mr. G. de Vries. - West-Friesland in oude kaarten, Marc Hameleers. Kadasterkaart van een deel van Oude Niedorp uit 1832. - i kl 1 i? x /i s

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 16