DE ZANDWEG HEEFT EEN LANGE GESCHIEDENIS Piet Kleverlaan 13 In de reeks artikelen over de straten en wegen in Waarland wordt in deze aflevering aandacht besteed aan de Zandweg, een weg die meer dan vier eeuwen oud is. Hij is aangelegd nadat het meer De Slootgert was drooggemalen. Deze drooglegging begon in 1590, toen Sabina van Egmond en haar drie geldschieters voldoende financiële middelen hadden om dit karwei te klaren. Een foto van de Zandweg uit 2014. Heerlijkheden Heerlijkheden waren zelfstandige gebieden met eigen wetten, bestuurders en rechtspraak. De heer benoemde in zijn plaats een schout, die tevens dijkgraaf was en toezicht moest houden op het onderhoud van de dijken en wegen. Hij kon boetes opleggen aan ingelanden wanneer die hun verplichtingen niet nakwamen. Er waren hoge en lage heerlijkheden. Een hoge heerlijkheid bezat het zogenaamde halsrecht. Dit hield in dat de rechtbank van een hoge heerlijkheid de doodstraf kon opleggen. Een lage of ambachtsheerlijkheid mocht dat niet. Westfriese heerlijkheden Vanaf de 7e eeuw is in Westfriesland gewerkt aan de ontginning van het land dat met een veenlaag bedekt was. Er ontstonden ook steeds meer nederzettingen. Westfriesland had toen iets weg van een vrije boerenstaat en de graven van Holland raakten steeds meer hun macht in dit gebied kwijt. Niet vreemd dat ze de bewoners in dit gebied weer aan hun gezag wilden onderwerpen. Dit gebeurde uiteindelijk na de slag bij Vrone in 1297. Er kwam een nieuwe bestuursvorm met baljuwschappen en ambachten en aparte dijkgraven, die toezicht hielden op de waterhuishouding. Verder werden na verloop van tijd verschillende plaatsen als heerlijkheid in leen gegeven. Het verschijnsel heerlijkheid was in Westfriesland niet nieuw. Want rond 1255 verleende de graaf van Holland Warmenhuizen en Harenkarspel aan de Heer van Egmond. De heerlijkheid Harenkarspel is meer dan drieënhalve eeuw in bezit van de Heren van Egmond geweest. In 1568, aan het begin van de van de Tachtigjarige Oorlog, werd Lamoraal I van Egmond tezamen met graaf van Horne in Brussel onthoofd. Daarna werden de bezittingen van Lamoraal verbeurd verklaard. Enkele jaren later kwam een deel van zijn bezittingen weer in handen van de familie, o.a. bij Sabina, de dochter van Lamoraal. Dit duurde echter niet lang, want in 1609 werd de heerlijkheid Harenkarspel verkocht aan Jacob Huygensz. van Dussen, burgemeester van Delft. Q inds 1 januari 2013 behoort het ene deel van de Zandweg tot de gemeente Schagen en het andere deel tot Hollands Kroon. Deze situatie herinnert aan de afspraken die de bestuurders van de heerlijkheid Harenkarspel en van Oude Niedorp na de drooglegging van het meer De Slootgert met elkaar hebben gemaakt. Het is een weg met een lange geschiedenis.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 13