11 Kees Bruin, liggend, tijdens de wijding door mgr Zwartkruis in de kerk St. Wulfram. Links neef Gerard Boekel. Naar de missie Het heeft nog een halfjaar geduurd voordat hij in Kameroen arriveerde. Op 15 oktober heeft hij officieel afscheid genomen van de parochie. Van het dorp kreeg hij tot zijn grote verrassing een bedrag van f 2.110,- mee, de opbrengst van de collecte voor het werk van zijn congregatie in Afrika. Op de vraag van een journalist wat hem aanspoorde naar de missie te gaan, luidde het antwoord: In het begin van m’n studiejaren in het Tijdens de receptie op zondagmiddag 2 april in De Posthoorn brachten vele verenigingen naast hun gelukwensen tal van geschenken mee. Een bijzondere aanwezige was pater De Lange, degene die hem had aangeraden voor zijn opleiding naar Weert te gaan. Diverse sprekers wezen erop hoe moeilijk het was om in deze zo veranderende tijden te kiezen voor het priesterschap. Pastoor Breedveld, die Kees nog als misdienaar had gekend, zei dat Kees zijn roeping in hoge mate te danken had aan de steun van zijn ouders. Burgemeester Nolet keek al vooruit. Hij betitelde Kees Bruin als de bruggebouwer van Kameroen, waarbij de gemeenschap van Waarland, door gebed, de eerste pijler kan leveren. Limburgse Weert werd ik gedreven door een soort avontuur, wat me was bijgeble ven uit vertellingen van missionarissen. Het is nu noodzaak om de mensen daar hulp te bieden. De Kerk heeft hier een grote taak. Vooral in het organisatorische ontwikkelingsvlak. Op 27 oktober heeft pater Kees Bruin het huwelijk ingezegend van zijn jongere zus Lia met Gerard van der Stoop uit Burgerbrug. Daags erna vertrok hij per trein naar Parijs. Hij was vergezeld van twee klasgenoten, pater Ben van Bree uit Epe (Geld.) en Frans Wijnen uit Someren, die ook naar de missie gingen. Ze verbleven daar een paar nachten in een klooster. Voor hen was dit klooster, dat ook tot de orde van de spiritijnen behoorde, niet onbekend. Ze waren hier eerder al twee maanden geweest om de Franse taal beter te leren. Vanaf vlieg veld Orly zijn ze doorgereisd naar Dakar in Senegal. In het begin liep ik nog in rond in een witte pij maar al gauw in burger. Ook daar waren het de jaren van na het Concilie. In Dakar waren we met een groep van twintig jonge paters, die in diverse richtingen zouden uitwaaieren naar missiegebieden in Congo, Gabon, Centraal Afrikaanse Republiek en Kameroen. M’n eerste Afrikaanse erva ringen waren dus in Dakar. Ik maakte kennis met landbouwmethodes en met de politieke stelsels. Ik bezocht de mis sieposten en leerde de taal. Ik verstond in het begin niks. Het was vreselijk, biechthoren zonder iets verstaan te hebben en toch de absolutie geven. Van Dakar in Senegal ben ik naar Kameroen gegaan met de boot. In het begin doopte ik in drie talen: Latijn, Frans en een paar woordjes inheems. In drie maanden heb ik Ewondo geleerd, de taal in de kerk maar ook die in het openbare leven. En toen begon ik me meer op m’n gemak te voelen. De catechismus doen leren was een van m’n taken. Bij het Sacrament van het Huwelijk liep ik al gauw tegen de vraag aan wat ik aan moest met de daar heel gewoon zijnde polygamie. Van begin 1968 tot halverwege 2000 is Kees Bruin in de missie van Kameroen geweest. Jaren van grote veranderingen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 11