10 Allemaal veranderingen in de tijdgeest. Een iets jongere congregatiegenoot uit die tijd, pater Simon van Eck, zegt het zo: We voelden dat er verandering in de lucht zat. Alles werd kritisch bekeken, bijvoorbeeld de geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Dat was niet zonder meer vanzelfsprekend. Het celibaat bijvoorbeeld, dat je afzag van het huwelijk, daar werd over gesproken. Het huwelijk werd opgewaardeerd ten opzichte van het religieuze leven. Voor dien was het zo dat je iemand was als je naar het seminarie ging, als je besloot pater te worden. Iemand die gewoon trouwde, dat werd uiteindelijk toch als minder beschouwd. Zo werd ernaar gekeken, maar wij hadden daar geen vrede mee. Van Eck behoorde tot een jaargroep van 22 studenten in Gennep, dien werd er ook echt gestudeerd. In de eerste jaren filosofie, daarna theologie. Juist in de jaren van Kees Bruin gingen ook daar de deuren naar de wereld open. De moderniteit trad in als gevolg van het Concilie. De toga werd gewisseld voor gewone kleding, het Nederlands kreeg zijn plaats in de liturgie. Buiten de muren kon je op zaterdagen al voetballeider zijn van de jongens uit Gemert. In de vakan ties deed ik sociaal werk, bijvoorbeeld in kinderkampen. Maar ook heb ik verpleeg- werk gedaan in psychiatrische inrichtin gen en ziekenhuizen. Het laatste deed ik bewust met het oog op de missie, waar praktische ervaring met ziekenzorg later goed van pas is gekomen. Wijding in Waarland Op 1 april 1967, geen grap hoor, zegt Kees er dan graag bij, ben ik door Mgr Zwartkruis gewijd, in Waarland zelf. Echt fijn dat ik door hem gewijd ben en niet met de groep in Gemert. Ik heb veel twijfels gehad. Alles ging in het Nederlands. Ook de Eerste H. Mis daags erna in de Wulframkerk. Niet eerder is in Waarland zelf een dorpsgenoot tot priester gewijd. Ouders, grootouders, familieleden en vele parochianen hebben dit kunnen meemaken. Zijn oudste zus Gaath was met haar man Pé Bes en haar twee kinde ren overgekomen uit Canada. Onder de aanwezigen bevonden zich burgemeester V.M. Nolet en diens echtgenote, enkele Waarlandse kloosterzusters, kapelaan J. Zutt, die in 1958 tot priester was ge wijd en oud-pastoor A. Verhaar. De laat ste was van 1947 tot 1952 in Waarland als pastoor werkzaam. Er lag juist een nieuw kerkplein. Voor de kerk stond een ereboog, het parochiekoor en het dameskoor St. Caecilia zongen onder leiding van dirigent Jan Zutt Jzn. een intredelied. A.S. Groen had zijn naam eer aangedaan door de kerk op passende wijze te versieren. Pastoor Jac. Breedveld assisteerde bisschop Zwartkruis. Na de zalving en de handoplegging door de bisschop las Kees Bruin het evangelie voor en droeg hij vervolgens samen met de bisschop de mis op. Tot de wijdingsceremonie behoorde ook het afleggen van de geloofsbelijdenis en de belofte van gehoorzaamheid. Mgr. Zwartkruis benadrukte in zijn toespraak hierna dat het een groot voorrecht was om de priesterwijding te ontvangen in het bijzijn van de eigen parochianen. Al is dit geen priester van ons eigen diocees, toch ben ik blij om hem tot priester te wijden. Mede door het laatste Vaticaanse Concilie zijn ook wij ruimer gaan denken. Wij hebben thans ook een grote belangstelling voor het werk van de priesters in de andere landen, dikwijls missielanden. van wie er uiteindelijk in 1968 maar acht zijn gewijd. Het was na die van Kees Bruin, die in 1967 was gewijd, de laatste grote groep. Daarna kwamen alleen nog maar druppelsgewijs nieuwe studenten binnen. Met vader en moeder I in Weert.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 10