Toendertoid Stichting Waarland van Toen opgericht 7 oktober 1991 Inhoud: Bestuur Stichting Waarland van Toen 2 Nieuws van vroeger 3 leden: 6 9 15 16 28 39 Ledenlijst 41 Oplage: 650 exemplaren. Druk: Drukkerij Gerja bv, Waarland. 1 Trijnie Agenant-Stoop Els Dekker-Venneker Elly de Jong-van der Fluit Ella Moras-Bakker Ton Wever De contributie bedraagt 14,00 per jaar. Copyright 2014 Stichting Waarland van Toen Voor het overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is schriftelijke toestemming nodig van de Stichting Waarland van Toen. Werkgroep Stichting Waarland van Toen Het historisch magazine Toendertoid verschijnt twee keer per jaar: 1 mei en 1 november. Woord vooraf Wij ontvingen van 25 jaar molenaar van de Waarlandspolder De Jeugdbeweging (II) de Sint Jansknapen Uit het verleden maar niet vergeten Een nieuw bestaan ver van huis Pater Gerrit Wester, gewoon én waardig Uit het dagboek van Geertje Zutt-Borst Correspondentieadres: Bloemstraat 24 1738 CK Waarland p.kleverlaan@planet.nl rekeningnummer: NL15RABO0155905848 ISSN: 1382.4473 nummer 44 1 mei 2014 voorzitter: Nic Slagter secretaris: Piet Kleverlaan penningmeester: Els Bruin-Danenberg elsbrda@hetnet.nl Jan Houtenbos Willem Volkers

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2014 | | pagina 1