7 Bellemeisje Truus Bruin. Foto uit 1941. in zijn doen en laten. Op een dag kwam hij thuis, zijn toog zat onder de prut. Hij vertelde dat hij zomaar van de fiets was gevallen. Verder nam hij tijdens het mislezen wel eens wat rust en ging dan weer verder. Er waren vaste regels op de pastorie. Eén vrije middag in de week en die was op zondag. Maar ik moest wel, voordat ik naar huis ging, het muntgeld van de collecte apart afgeteld in rolletjes doen. Dit werkje moest af en dan gebeurde het weleens dat ik te laat thuis voor het warm eten kwam. Mijn moeder vond dat helemaal niet leuk. ’s Avonds moest ik voor negen uur weer in de pastorie zijn. Eind augustus kwam kapelaan Van der Heijden. Hij had een opgewekte natuur en bracht wat meer reuring in de pastorie. Vaak was hij ’s avonds weg, want hij was nauw betrokken bij de jeugdbeweging in Waarland. En verder Tijdens ons gesprek met Truus kwam ook haar familie ter sprake. Zij vertelde dat haar vader hard werkte en dat haar moeder altijd heel bezorgd was. Verder werd er in de crisisjaren weinig of niets verdiend en vaak had haar vader ook nog tegenslag. Het was toen een andere tijd dan nu. Praten over gevoelens ging men vaak uit de weg. Deze ervaring had ik ook op de pastorie. Half oktober kreeg mijn vader lichamelijke klachten. Ik herinner me dat hij op de fiets naar het ziekenhuis in Alkmaar is gegaan. Wat de uitslag was, vertelden mijn ouders niet. Ik voelde wel aan dat het niet goed ging met vader. De pastoor zal dit zeker geweten hebben. Met mij sprak hij daar niet over, zo ging dat in die tijd. Mijn vader overleed kort daarna op 31 oktober 1939. Hij was toen slechts 52 jaar oud. Mijn oudste broer Jan, toen 19 jaar, moest het bedrijf voortzetten en dat in een tijd dat er meer schulden dan bezittingen waren. Ook na het overlijden van mijn vader, heeft Vollering nooit gevraagd hoe het met mij ging. Maar toen mijn broer mij nodig had op de akker, kon ik zonder verdere uitleg vrij krijgen. In het voorjaar van 1939 werd pastoor Vollering door een beroerte getroffen. Hij kon bijna niets meer en bleef op bed in zijn kamer boven. Tonia bracht eten en verpleegde hem. In die tijd kwam ook Loop der bevolking Ingekomen personen: Theodorus Ph. van der Heijden, van Warmond naar Waarland D 27, Johannes Wester, van St.Michelsges- tel naar Slootgaard C 79, Cornelia Zwager man, van Castricum naar Waarland D 59, Elisabeth Jongkind van Bergen naar Waar land D 50. Luus Nieuwboer werd als bellemeisje opgevolgd door Truus Bruin. Zij was de tweede dochter van Piet Bruin en Betje Blokdijk, die aan de Kerkweg woonden. Op deze plek staat nu de woning van Kerkstraat 73. Het gezin Bruin telde nog drie kinderen: Jan, Riet en Adriaan. Ook Truus haalt herinneringen op uit die tijd: Toen Luus Nieuwboer zestien jaar werd, mocht ze niet meer als bellemeisje op de pastorie blijven. Een regel die was ingesteld door de bisschop. Toen ik kwam, was kapelaan Van der Heijden er nog niet. Het is in het voorjaar van 1938 geweest, toen pastoor bij ons binnenstapte en aan mijn moeder vroeg of ik op de pastorie wilde helpen. Mijn moeder vond het een eer, twijfelde geen moment en toen ik thuiskwam van de naaischool, hoorde ik dat ik de opvolgster van Luus zou worden. Ik werd in augustus van dat jaar vijftien. Mijn slaapkamertje was op de zolder van de pastorie. Het geld dat ik verdiende, een gulden per dag, moest ik wel thuis afgeven. Het werk was heel plezierig. Niet alleen de bezoekers te woord staan, maar ook het werk in de kerk en in de pastorie. Vooral het feestelijk dekken van de tafel, keurig met een tafelkleed, verschillende borden, bestek en messenleggers. En daarna het opdienen van het driegangendiner. Eerst kregen de pastoor en zijn gasten soep, daarna een flink stuk vlees of vis en als toetje: pudding met bessensap. Ook herinner ik me dat we geregeld samen, de pastoor, de huishoudster Tonia en ik, koffie of thee dronken met wat lekkers erbij. Met Tonia kon ik goed overweg en ook pastoor Vollering vond ik een aardige man. Hij was vriendelijk en had geen opmerkingen over mijn werk. Wel merkte ik dat hij steeds onzekerder werd I Uit de Schager Courant I van 7 oktober 1938.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 7